Valkuilen bij het ontwerpen van relationele databases

Het creëren van een effectief ontwerp voor een relationele database is een belangrijk element bij het bouwen van een betrouwbaar systeem. Er is niet één "juist" relationeel databaseontwerp voor een bepaald project, en ontwikkelaars moeten keuzes maken om een ​​ontwerp te maken dat efficiënt werkt. Er zijn enkele veelvoorkomende ontwerpvalkuilen die een databasesysteem kunnen schaden. Door in de ontwerpfase op deze fouten te letten, kunnen later problemen worden voorkomen.

Onzorgvuldige naamgevingspraktijken

Het kiezen van namen is een aspect van databaseontwerp dat vaak wordt verwaarloosd, maar een aanzienlijke impact kan hebben op de bruikbaarheid en toekomstige ontwikkeling. Om dit te voorkomen, moeten zowel tabel- als kolomnamen worden gekozen om betekenisvol te zijn en in overeenstemming te zijn met de vastgestelde conventies, zodat consistentie in het hele systeem wordt gehandhaafd. Er kunnen een aantal conventies worden gebruikt in relationele databasenamen, waaronder de volgende twee voorbeelden voor een record waarin een clientnaam is opgeslagen: "client_name" en "clientName".

Gebrek aan documentatie

Het creëren van documentatie voor een relationele database kan een essentiële stap zijn bij het veiligstellen van toekomstige ontwikkeling. Er zijn verschillende documentatieniveaus die voor databases kunnen worden gemaakt, en sommige databasebeheersystemen kunnen de documentatie automatisch genereren. Voor projecten waar formele documentatie niet nodig wordt geacht, kan het eenvoudig zijn om opmerkingen in de SQL-code op te nemen.

Niet normaliseren

Normalisatie is een techniek voor het analyseren en verbeteren van een initieel databaseontwerp. Er zijn verschillende technieken bij betrokken, waaronder het identificeren van kenmerken van een databaseontwerp die de gegevensintegriteit in gevaar kunnen brengen, bijvoorbeeld gegevens die op meer dan één plaats zijn opgeslagen. Normalisatie identificeert anomalieën in een databaseontwerp en kan ontwerpfuncties overslaan die problemen veroorzaken wanneer gegevens worden opgevraagd, ingevoegd of bijgewerkt.

Gebrek aan testen

Het niet testen van een databaseontwerp met een steekproef van echte of realistische gegevens kan ernstige problemen veroorzaken in een databasesysteem. In het algemeen wordt relationeel databaseontwerp op abstract niveau gestart, waarbij modelleringstechnieken worden gebruikt om tot een ontwerp te komen. Het nadeel van dit proces is dat het ontwerp soms niet goed aansluit bij de daadwerkelijke data, daarom is testen zo belangrijk.

Het niet exploiteren van SQL-faciliteiten

SQL heeft veel mogelijkheden die de bruikbaarheid en het succes van een databasesysteem kunnen verbeteren. Faciliteiten zoals opgeslagen procedures en integriteitscontroles worden vaak niet gebruikt in gevallen waarin ze de stabiliteit van een systeem sterk kunnen verbeteren. Ontwikkelaars kiezen er vaak voor om deze processen niet uit te voeren tijdens de ontwerpfase van een project, omdat ze niet noodzakelijk zijn, maar ze kunnen helpen om problemen in een later stadium te voorkomen.