Excel gebruiken voor corrigerende actierapporten

Het gebruik van Excel voor corrigerende actierapporten is voor veel bedrijven wenselijk omdat het programma voor de meesten toegankelijk is en over het algemeen vertrouwd in het gebruik is. In Excel kan een sjabloon voor corrigerende maatregelen worden gegenereerd voor gegevensinvoer. Gegevens die in het sjabloonformulier worden ingevoerd, worden opgeslagen in een database die kan worden gebruikt om incidenten te volgen en te trenden. Sjablonen kunnen worden opgeslagen op een bedrijfsnetwerk om toegang voor meerdere gebruikers mogelijk te maken. In dergelijke gevallen kan een bepaald niveau van toegangscontrole gewenst zijn om ervoor te zorgen dat alleen de juiste secties worden bewerkt of gewijzigd naarmate de corrigerende actie vordert.

Download en installeer de Excel-sjabloonwizard als het Excel-programma dat u gebruikt deze invoegtoepassing nog niet heeft (zie bronnen).

Open de sjabloonwizard via het tabblad Gegevens in het bovenste menu.

Excel gebruiken voor corrigerende actierapporten

Doorloop de wizard-prompts op het scherm om het corrigerende actieformulier in te stellen en te verbinden met een database. De inhoud van het corrigerende actieformulier kan een probleembeschrijving, korte- en langetermijncorrecties, een aangewezen persoon voor het invullen van de correcties, managementautorisatie en follow-up bevatten. Formulieren voor het rapporteren van corrigerende maatregelen moeten worden opgesteld om te garanderen dat wordt voldaan aan de relevante vereisten van regelgevende instanties.

Afronden van het ontwerp van het corrigerende actierapport. Verbeter de esthetiek door een logo toe te voegen, lettertypen en rij-/kolomhoogte aan te passen.