Hoe RF-interferentie te blokkeren

Radiofrequentie-interferentie (RFI) is een veelvoorkomend fenomeen in stedelijke gebieden waar draadloze communicatie wijdverbreid is. Het is niet gemakkelijk te vermijden of moeilijk te vinden. Interferentie komt voort uit een externe bron die zich buiten het signaalpad bevindt en ongewenste artefacten in het signaal veroorzaakt. Radiofrequentie (RF) maakt deel uit van dat elektromagnetische spectrum dat zich boven audio (ongeveer 20 KHz) en onder infrarood (ongeveer 30 THz) bevindt.

In audiosystemen vermindert RFI de kwaliteit van het signaal door de audio te wijzigen in ongewenste geluiden. In videosystemen veroorzaakt RFI verschillende soorten visgraatpatronen. In dataverbindingen veroorzaakt RFI onbedoeld gedrag, zoals systeemcrashes.

Stap 1

Houd kabels zo kort mogelijk en let op de geleiding. Over het algemeen geldt: hoe langer de kabel, hoe beter het een antenne zal zijn. Leid de kabels dicht bij metalen rekken of betonnen vloer. Dit verkleint de kans op antenne-effecten.

Stap 2

Gebruik kabels met dikke afschermingen. Afschermingen van gevlochten koper bieden meer bescherming tegen koppeling met gemeenschappelijke impedantie dan afschermingen van folie en aarddraad.

Stap 3

Controleer uw connectoren nogmaals om het kwaliteitssignaal te verifiëren. Interferentie die verandert wanneer de kabel wordt bewogen, duidt op een slecht contact.

Installeer RFI-filters in het signaalpad. RFI-filters blokkeren hoogfrequente elektrische ruis en blokkeren interferentie. De filters hebben niet veel paneelruimte nodig.