Gebruik van Escape-toetsen

De "Escape"-toets, vaak aangeduid als de "ESC"-toets, is een standaardtoets in computertoetsenborden. Traditioneel bevindt deze toets zich linksboven op het toetsenbord voor zowel laptops als desktopcomputers. Het heeft een verscheidenheid aan toepassingen, afhankelijk van de software en computergebaseerde functies die door de gebruiker worden gebruikt. Het indrukken in combinatie met andere toetsen kan ook resulteren in andere, meer specifieke functies, die doorgaans ook afhankelijk zijn van het software- of computertype.

Een opdracht annuleren

De "ESC"-toets wordt voornamelijk gebruikt om een ​​opdracht in de computer te stoppen, te annuleren of af te breken. Het werkt als een snelkoppeling voor bewerkingen als "Nee", "Sluiten", "Afsluiten", "Annuleren" of "Afbreken". Het kan ook een menu sluiten dat per ongeluk is geopend. Dit gebruik van de "ESC"-sleutel is identiek op Mac-, pc- en Linux-platforms. In Mac-systemen wordt deze sleutel gebruikt om volledig te wissen wat is getypt in het "Spotlight"-zoekveld in plaats van het moeizaam verwijderen van elk teken tegelijk. Het is ook een populaire sneltoets voor de "Stop"-knop in een aantal webbrowsers.

Een spel pauzeren of een weergave of presentatie beëindigen

Door in Powerpoint, Keynote en andere presentatieprogramma's op de "ESC"-toets te drukken, stopt de uitvoering van een diavoorstelling. Het maakt het ook mogelijk om het afspelen van animaties op webpagina's te stoppen. Bij gebruik van de volledige schermmodus van veel video-afspeelprogramma's, zoals Netflix, YouTube of QuickTime Player, kan het indrukken van deze toets het afspelen stoppen of de pagina terugbrengen naar de normale schermgrootte van het afspeelvenster. In de meeste computerspellen is deze toets de sneltoets die wordt gebruikt om het spel te "pauzeren" of om het in-game menu te openen.

De browsercursor verbergen

Wanneer de muiscursor een vervelende afleiding wordt bij het bekijken of lezen van iets op een webpagina, zorgt het indrukken van de "ESC"-toets ervoor dat de cursor onmiddellijk van het weergavescherm verdwijnt. Om de cursor terug op het scherm te krijgen, hoeft u alleen maar de muis, het trackpad, de trackball of het pentablet te verplaatsen, afhankelijk van wat er op dat moment met de computer wordt gebruikt. Deze functie werkt in populaire webbrowsers zoals Apple's Safari en Mozilla Firefox op zowel Mac- als pc-platforms.

Wijzigingen opslaan of programma's en menu's afsluiten

Voor Windows-computers kan de lezer door op de "ESC"-toets te drukken gemakkelijk het BIOS-menu verlaten om de wijzigingen op te slaan en het systeem te verlaten. Met het BIOS kan de gebruiker systeemwijzigingen in de computer aanbrengen, zoals het beheerderswachtwoord en de volgorde waarin de schijven van de computer worden opgestart. Met deze toets kan de gebruiker ook snel wijzigingen opslaan of sommige programma's in Windows, Mac en Linux afsluiten zonder de muis, trackpad, trackball, pentablet of een extra toets op het toetsenbord te gebruiken. Idealiter verschijnt er na het indrukken van de "ESC"-toets een dialoogvenster met keuzes voor opslaan voordat u afsluit, afsluiten zonder opslaan of zelfs annuleren van de opdracht.