Wat is de functie van de D-schijf op een computer?

De functie van de D-schijf kan van computer tot computer verschillen. Stationsletters worden niet altijd per functie toegewezen. Vaker echter niet, een D-schijf is een optisch station.

A-, B- en C-schijven

In bijna alle moderne besturingssystemen zijn de A-schijf en B-schijf toegewezen aan diskettestations, die niet langer op grote schaal worden gebruikt. De eerste stationsletter die tegenwoordig op de meeste thuissystemen wordt gebruikt, is de C-schijf.

C Aandrijffunctie

De C-schijf wordt toegewezen aan de eerste actieve primaire harde-schijfpartitie die door het systeem wordt herkend. Dit is meestal de fysieke harde schijf die zich in de computer bevindt. De C-schijf is de schijf met de opstartsector, het besturingssysteem en andere essentiële informatie van de computer.

D Aandrijffunctie

De D-schijf is de eerste schijf na de primaire harde schijf. Dit is meestal een schijfstation, zoals een dvd- of cd-station. Als een computer echter meer dan één interne harde schijf heeft, of als een enkele harde schijf is gepartitioneerd, krijgt een van die stations de toewijzing van de letter D.