Wat is het verschil tussen ERP en SOA?

Er is veel verwarring als het gaat om softwareterminologie. ERP en SOA zijn heel verschillend, maar kunnen in dezelfde zin worden gebruikt bij het verwijzen naar bedrijfssystemen, wat de verwarring vergroot.

ERP

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP-systeem is een set functionele modules die zakelijke transacties uitvoeren, zoals salarisadministratie, boekhouding en inkoop. Een echte ERP integreert deze functies zodat ze informatie kunnen delen.

SOA

SOA staat voor Service Oriented Architecture. SOA is een hulpmiddel voor het ontwikkelen van software. Het belangrijkste principe van SOA is om programmacode zo min mogelijk te schrijven. Specifieke taken die in meerdere programma's worden uitgevoerd, worden ingesteld als "Service"-objecten. Een programma dat een grotere functie afhandelt, kan die individuele taak "aanroepen" door invoer te verzenden en uitvoer te ontvangen, of door die uitvoer op te slaan in een database. Eenvoudig voorbeeld: "Adres" is een set gegevens die gemeenschappelijk zijn voor meerdere zakelijke functies. Binnen een database slaan we alle soorten adressen op. Adresgegevens voor werknemers, klanten, leveranciers en contacten kunnen allemaal dezelfde programmalogica gebruiken om de gegevens te valideren en op te maken. Die set code kan één keer worden geschreven en door alle programma's worden gedeeld. SOA maakt toekomstige ontwikkeling eenvoudiger en onderhoud minder pijnlijk.

ERP met behulp van SOA

Service Oriented Architecture bevindt zich in het hart van een ERP-systeem. ERP-systemen slaan vaak vergelijkbare gegevens, die door verschillende modules of functionele gebieden worden gedeeld, op één plek op. Ze bevinden zich niet altijd in dezelfde omgeving, maar SOA is eerder te vinden in geïntegreerde systemen.

Tool versus blauwdruk

ERP kan worden vergeleken met een blauwdruk voor het bouwen van een structuur, terwijl SOA dichter bij een gereedschapsriem ligt die door de bouwploeg wordt gebruikt. Ze kunnen samen worden gebruikt en de resultaten zullen waarschijnlijk beter zijn, maar ze zijn niet hetzelfde.

Terminologie in de systeemwereld

Als mensen met termen als ERP of SOA rondstrooien, horen ze alleen bij elkaar als je in een zeer technische discussie zit over de keuze van software of de ontwikkeling van nieuwe software. Degenen die software of andere technologie verkopen, hebben de neiging om modewoorden uit de branche in hun marketing te strooien om de kopers het gevoel te geven dat ze het nieuwste en beste product krijgen, zelfs als ze niet weten wat het product is.