Aanwijzingen voor SBC-oproepen Notes

SBC verwierf zijn voormalige moederbedrijf, AT&T, in 2005 en veranderde toen de naam in AT&T Inc. Maar het bedrijf blijft telefoonfuncties aanbieden, waaronder de voicemailservice voor oproepnotities. Met Call Notes kunnen bellers de persoon een bericht achterlaten wanneer hun oproepen onbeantwoord blijven. Deze functie wordt tegen een extra maandelijks bedrag aangeboden aan AT&T-abonnees. Zodra uw voicemail is ingesteld, kunt u uw berichten vanaf elke telefoon beluisteren zonder extra kosten.

Stap 1

Kies "*98" of het toegangsnummer voor voicemail op 1-800-225-5668 vanaf uw huistelefoon. Voer uw tijdelijke wachtwoord in dat door AT&T is verstrekt om het installatieproces te starten. U wordt gevraagd om een ​​permanent wachtwoord voor uw account aan te maken. Uw permanente wachtwoord moet zes tot tien cijfers lang zijn. Nadat u uw wachtwoord heeft bijgewerkt, wordt u gevraagd een naamaankondiging en een begroeting op te nemen. Nadat u deze stappen hebt voltooid, wordt uw berichtvenster voor gebruik gelezen.

Stap 2

Kies "*98" vanaf uw huistelefoon of 1-800-225-5668 vanaf elke telefoon. Voer uw wachtwoord in. Druk op "1" om naar uw berichten te luisteren, druk op "2" om een ​​bericht te verzenden, druk op "3" om de ontvangst te controleren, druk op "4" voor persoonlijke opties. Druk in het menu "luisteren" of "1" op "7" om een ​​bericht te verwijderen, druk op "8" om een ​​bericht te beantwoorden, druk op "9" om een ​​bericht op te slaan, druk op "4" om een ​​bericht opnieuw af te spelen, druk op " 5" voor berichtinformatie inclusief tijd en datum, druk op "6" om een ​​kopie te verzenden.

Kies uw telefoonnummer thuis en druk op "*" wanneer uw voicemailbericht begint te spelen. Voer uw wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd. Druk op "1" om naar uw berichten te luisteren.