Maak een lijst van alle gemonteerde schijven en hun partities vanaf de terminal

Om alle gekoppelde schijven en de bijbehorende partities vanaf Terminal op Mac OS X te tonen, kunt u de opdracht diskutil gebruiken met de lijstvlag.

Dit is eenvoudig te doen op de opdrachtregel door het volgende commando te typen:

diskutil list

Druk op Return om de resultaten te zien, met alle aangekoppelde volumes, schijven en hun respectievelijke partities.

Dit geeft je feedback zoals de volgende, een lijst van de gekoppelde schijven, hun volumenamen, de grootte van het station en partities, hun partitietypen en hun identificatielocatie:

$ diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 120.5 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: Apple_partition_scheme *21.0 MB disk1
1: Apple_partition_map 32.3 KB disk1s1
2: Apple_HFS Sample-OSXDaily-Drive 1.2.6 20.9 MB disk1s2

Dit wordt ook aangetoond in het screenshot hierboven met een veel nauwkeuriger weergave van de opmaak, wanneer het in je eigen terminal wordt afgedrukt, zal het mooi in tabellen worden weergegeven, waardoor het gemakkelijk scanbaar en leesbaar is.

Merk op dat alle partities via deze opdracht worden getoond, inclusief verborgen partities zoals de Recovery HD, de EFI-partitie en partitiekaart en schema-informatie.