Problemen met een digitale spraakrecorder van Olympus oplossen

Olympus biedt een verscheidenheid aan digitale spraakrecorders. Deze informatie is voor de modellen WS-320M, WS-310M en WS-300M. Met deze modellen kunnen opnamen worden opgeslagen en gecomprimeerd op een flashstation voor gebruiksgemak en gegevensoverdracht. Opnamen kunnen eenvoudig met uw pc van en naar de Olympus WS-300 productserie worden overgebracht.

Display is leeg

Stap 1

Controleer of de batterij goed is geladen en of de polariteit in de juiste positie staat.

Stap 2

Vervang de batterij om er zeker van te zijn dat deze niet leeg of bijna leeg is.

Controleer of de recorder in de wachtstand staat. Dit kan de weergave onderbreken. Als dit het geval is, laat dan de wachtstand los en start het apparaat opnieuw.

Opnamemodus werkt niet

Stap 1

Wis onnodige bestanden op de recorder. De opnamemodus werkt mogelijk niet als er onvoldoende bestandsruimte over is om nieuwe bestanden toe te voegen.

Stap 2

Wissel van map en probeer in een andere map op te nemen. Binnen deze individuele map is mogelijk de maximale opslagcapaciteit bereikt.

Schakel het apparaat naar de spraakmodus. Als het apparaat in de muziekmodus staat, zal het niet opnemen.

Bestanden worden niet gewist

Stap 1

Wijzig de status van het bestand van vergrendeld naar ontgrendeld.

Stap 2

Selecteer de mapknop in het menu.

Stap 3

Gebruik de pijltoetsen om het bestand te selecteren dat u wilt ontgrendelen. Wanneer u dit bestand bereikt, houdt u "OK" minstens 1 seconde ingedrukt.

Stap 4

Selecteer de knop "+" /"-" om het submenu te openen. Dit is het gebied waar u toegang hebt tot de ontgrendelingsfunctie.

Druk op "OK" wanneer het woord "Ontgrendelen" op het scherm verschijnt. Dit zou het bestand moeten ontgrendelen. Met de knop "+"/"-" kunt u schakelen tussen vergrendelen en ontgrendelen van het bestand.

U kunt de opname niet horen

Stap 1

Houd de knop "OK" minimaal 1 seconde ingedrukt.

Stap 2

Gebruik de knop "+"/"-" om de optie "Mic Sense" te selecteren. Houd de knop "OK" ingedrukt om dit te selecteren.

Stap 3

Selecteer de "+"/"-" knop om de instelling "Conf." Dit is een opnameoptie met een hogere gevoeligheid dan de standaardselectie "Dict".

Stap 4

Druk op de knop "OK" om de selectie "Conf" te voltooien

Druk op "Stop" om het menu te verlaten.