Instructies Age of Empire 3 spelen zonder schijf

Age of Empires 3 is een realtime strategiespel. Het bevat zowel een campagne voor één speler als een modus voor meerdere spelers. Elk van deze is gekoppeld aan een EXE (uitvoerbaar) bestand. Om piraterij tegen te gaan, vereist het spel dat je de cd in de schijflade hebt om het spel te kunnen spelen. Echter, door gebruik te maken van wat een \"no-CD crack\" wordt genoemd, kun je de CD-controle omzeilen en het spel rechtstreeks vanuit het EXE-bestand starten. No-CD-cracks veroorzaken geen schade aan het spel en beperken de functionaliteit van het spel niet.

Download de Age of Empires 3 no-cd crack die overeenkomt met de versie van de game die je gebruikt. Als je bijvoorbeeld versie 1.2 gebruikt, heb je de 1.2 no-CD crack nodig.

Klik op de \"Start\" in de taakbalk. Selecteer Zoeken. Dit opent het zoekvenster.

Zoek en open de hoofdmap van Age of Empires 3. Standaard is dit \"C:\Program Files\Ensemble/Age of Empires 3\".

Kopieer het bestand \"aoe3.exe\". Plak het in dezelfde map. Hiermee wordt een back-up gemaakt van het bestand met de titel \"Kopie van aoe3.exe\".

Kopieer en plak de no-cd-crack in de hoofdmap voor Age of Empires 3.

Klik op \"Ja\" wanneer u wordt gewaarschuwd dat u het origineel zou overschrijven.

Klik op het bestand \"aoe3.exe\" om het spel te starten.