Een aangepaste sortering maken in MS Excel

Microsoft Excel 2010 kan een celbereik op een werkblad sorteren. Een kolom met achternamen kan bijvoorbeeld van A tot Z worden gesorteerd. Het tabblad "Home" van Excel op het opdrachtenlint bevat een opdracht "Sorteren en filteren" in de groep "Bewerken". De optie "Aangepaste sortering" kan een bereik op kolom sorteren en de sortering verder verfijnen met extra filters, zoals waarden of celkleur.

Stap 1

Open het Excel-werkblad.

Stap 2

Klik en sleep om het celbereik te selecteren dat u op maat wilt sorteren.

Stap 3

Klik op het tabblad "Home" op het opdrachtlint.

Stap 4

Klik op de knop "Sorteren en filteren" in de groep "Bewerken". Er verschijnt een lijst met opties.

Stap 5

Klik op de optie "Aangepaste sortering". Er wordt een dialoogvenster geopend. De categorieën omvatten "Kolom", "Sorteren op" en "Bestellen"

Stap 6

Schakel het selectievakje voor 'Mijn gegevens hebben kopteksten' in of uit.

Stap 7

Klik op de pijl naast het tekstvak "Sorteren op" in de categorie "Kolom". Selecteer de "Kolom".

Stap 8

Klik op de pijl in het tekstvak onder 'Sorteren op'. Selecteer de gewenste optie, zoals waarden of celkleur.

Stap 9

Klik op de pijl in het tekstvak onder 'Bestellen'. Bijvoorbeeld 'Kleinste naar grootste' voor waarden of 'A tot Z' voor tekst.

Stap 10

Klik op de knop "Opties". Er wordt een klein dialoogvenster geopend. Selecteer de richting voor het sorteren, zoals 'Sorteer van links naar rechts' of 'Sorteer van boven naar beneden'. Klik OK." Dit venster wordt gesloten.

Klik OK." Het venster "Sorteren" wordt gesloten. Het bereik van de celinhoud geeft de nieuwe volgorde weer.