Hoe Microsoft Excel rijen te laten berekenen

Spreadsheetprogramma's zoals Excel zijn ontworpen om gegevens in een logische vorm in te delen, formules uit te voeren en berekeningen te maken. Met Excel kunt u niet alleen kolommen met gegevens berekenen, maar ook rijen. Het berekenen van gegevens in een rij is niet anders dan het berekenen van gegevens in een kolom, en u kunt hiervoor dezelfde formules en functies gebruiken. Excel werkt de resultaten automatisch bij elke keer dat u op "Enter" drukt of nieuwe gegevens aan uw spreadsheet toevoegt.

Stap 1

Open het Excel-spreadsheet met de rijen die u wilt berekenen.

Stap 2

Klik op een lege cel in de kolom van de rij die u wilt berekenen -- u kunt een lege cel kiezen die zich direct naast de laatste kolom met gegevens bevindt.

Stap 3

Voer "=" in om de formule te starten. Voer extra functies en operators in om uw formule te voltooien. Als u bijvoorbeeld alle waarden in vijf kolommen van rij 4 wilt optellen, typt u:

=SOM(A4:E4). Druk op "Enter".

Kopieer en plak de formule uit uw oorspronkelijke cel in andere cellen in de lege kolom als u andere rijen wilt berekenen met dezelfde formule. Excel gebruikt de juiste celverwijzingen om automatisch de nieuwe rijen te berekenen.