Wat zijn de voordelen van Drive Mapping?

Drive mapping is een functie van sommige besturingssystemen, waaronder Microsoft Windows, waarmee de gebruiker een standaard lokale volumeletter (zoals C:\ of D:) kan toewijzen aan een schijf op een externe machine die via een netwerk met de computer van de gebruiker is verbonden . Het in kaart brengen van een schijf heeft verschillende voordelen.

Gemak van toegang

Met schijftoewijzing kan een Windows-gebruiker snel toegang krijgen tot de toegewezen schijf via de interface "Deze computer", alsof het een lokale schijf is, en om er taken mee uit te voeren met behulp van de technieken en processen waarmee de gebruiker vertrouwd is met het werken met lokale rijdt.

Consistentie

Een toegewezen schijf kan voor onbepaalde tijd in de stationsstructuur van een gebruiker blijven, zodat die gebruiker toegang heeft tot een externe schijf wanneer hij maar wil, zonder dat hij deze telkens opnieuw hoeft aan te sluiten wanneer hij zijn computer aanzet (of elke keer dat de gebruiker van de externe schijf de hare aanzet). Als u probeert toegang te krijgen tot een toegewezen schijf waarvan de bovenliggende computer is uitgeschakeld, resulteert dit in een eenvoudig foutbericht, maar wordt de toegewezen schijf niet verwijderd.

Netwerkopzet

Aangezien de meeste gewone computergebruikers de schijfstructuur begrijpen, maar misschien niet het meer technische Universal Naming Convention (UNC)-systeem voor toegang tot externe schijven, kan het voor een netwerkbeheerder erg handig zijn om een ​​systeem van toegewezen schijven voor zijn gebruikers op te zetten. Een dergelijk systeem vereist dat er bijna geen nieuwe informatie aan de gebruikers wordt verstrekt - ze kunnen de toegewezen schijven gewoon gebruiken alsof die schijven lokaal zijn.