Gegevens converteren naar hoofdletters in Access

Bij het uitvoeren van een Microsoft Access-rapport is het opmaken van de tekst in de Access-query sneller dan het opmaken met front-side code. Met Access kunt u tekenreeksresultaten met alle hoofdletters retourneren met behulp van de ontwerpweergave voor uw tabellen. Het teken dat wordt gebruikt in het venster met opmaakeigenschappen is het teken ">". Dit teken vertelt Access om hoofdletters te gebruiken voor alle resultaten in een aangegeven kolom.

Stap 1

Dubbelklik op het bestand dat de tabel bevat die u wilt bewerken. Wanneer Access wordt geopend, klikt u op de knop "Tabellen" in het hoofdvenster. Dit geeft u een lijst van alle tabellen die in Access zijn geprogrammeerd.

Stap 2

Klik met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt bewerken en selecteer 'Ontwerpweergave'. Dit opent de Design Viewer waar u wijzigingen kunt aanbrengen in het formaat van uw tabel.

Stap 3

Klik op de tabelkolom die de informatie bevat die u in hoofdletters wilt retourneren. Wanneer de eigenschappen worden weergegeven, klikt u op het tabblad "Algemeen".

Stap 4

Voer ">" in bij de eigenschap met het label "Formaat". Klik op de knop "Opslaan" om uw tabelwijzigingen op te slaan. U keert terug naar het hoofdmenu Toegang.

Dubbelklik op de tabel om de informatie te bekijken en uw wijzigingen te testen.