Een Nagios-webinterface IP-adres configureren

Nagios is een softwaretool die wordt gebruikt voor het bewaken en beheren van IP-netwerkservers (Internet Protocol), prestaties en beschikbaarheid van apparaten. Hoewel er manieren zijn om automatische IP-adrestoewijzing aan een Nagios-server te configureren, is het handmatig configureren van een statisch IP-adres en subnetmasker het beste voor de beveiliging en het beheer van de Nagios-server.

Stap 1

Open een terminalconsole (opdrachtregel) op de Linux-computer als deze standaard een grafische gebruikersinterface heeft. Meestal is het terminalprogramma te vinden in de sectie "Systeem", "Beheer" of "Hulpprogramma's" van het programmamenu (afhankelijk van de Linux-distributie die op de computer is geïnstalleerd).

Stap 2

Typ "sudo ifconfig eth0 192.168.1.100 mask 255.255.255.0", vervang "192.168.1.100" door het IP-adres dat aan de computer is toegewezen en "255.255.255.0" door het subnetmasker van het netwerk en druk vervolgens op de "Enter"-toets .

Typ "sudo ifconfig" en druk op de toets "Enter", bekijk de uitvoer en bevestig dat het nieuwe IP-adres op het systeem is geconfigureerd.