Instructies voor APC-batterijback-up

Een back-upapparaat van APC is ontworpen om uw elektronische apparaten te beschermen tegen stroompieken en storingen. Met deze systemen kunnen uw apparaten correct worden uitgeschakeld wanneer er een stroomstoring optreedt, waardoor schadelijke systeemcrashes worden voorkomen. Door uw APC-eenheid op de juiste manier te installeren, bent u er zeker van dat uw apparatuur is beschermd tegen deze beide veelvoorkomende gevaren.

Stap 1

Haal uw APC-eenheid uit de doos en plaats deze op een geschikte plaats die vrij is van direct zonlicht en overmatige hitte.

Stap 2

Sluit uw elektrische apparaten aan op het apparaat. Zorg ervoor dat de computer en monitor zijn aangesloten op de stopcontacten met het label "Overspanningsbeveiliging/Batterijback-up".

Stap 3

Leid een telefoonsnoer van het stopcontact naar de "Phone In"-uitgang op het apparaat. Leid een telefoonsnoer van de "Phone Out"-uitgang op uw apparaat naar uw telefoon.

Stap 4

Sluit uw APC-eenheid aan en schakel deze in.

Stap 5

Sluit de USB-kabel die bij uw APC-apparaat is geleverd aan op uw computer. Sluit het andere uiteinde aan op de "Data Port"-uitgang op de APC-eenheid.

Plaats de cd die bij uw APC-apparaat is geleverd in het cd-rom-station van uw computer. Volg de instructies op het scherm om de APC-apparaatsoftware te installeren.