Wat zijn de voordelen van Internet Control Message Protocol?

Computernetwerken bieden onbeperkte toepassingen voor de huidige samenleving. De verantwoordelijkheid van een netwerkbeheerder bestaat erin een probleem altijd op te kunnen sporen wanneer het zich op het netwerk voordoet. Om hun werk effectief uit te voeren, vertrouwen ze op een enorme hoeveelheid tools en expertise. Een voorbeeld van zo'n tool is het ICMP-protocol. Dit protocol is geïntegreerd met het IP-protocol, dat de basis vormt van een netwerk en waarmee verzoeken kunnen worden verzonden en informatie kan worden teruggestuurd naar de beheerder.

Diagnostisch hulpprogramma

Het ICMP-protocol helpt netwerkbeheerders door hen te helpen bij het diagnosticeren van netwerkproblemen. De meeste problemen die zich voordoen, zoals serverstoringen of computerstoringen, worden bepaald met twee handige opdrachten. Deze commando's zijn PING en TRACERT. Een beheerder gebruikt PING om een ​​verzoek van de lokale computer die hij gebruikt naar een andere computer of server te sturen. Dit verzoek gaat over het netwerk en zodra het de andere machine bereikt, wordt een antwoord teruggestuurd naar de oorspronkelijke computer om de beheerder te laten weten dat de communicatie is ontvangen. TRACERT heeft dezelfde functie als PING. Deze tool geeft het pad weer dat het verzoek over het netwerk volgt, zodat de beheerder kan zien waar de storing op het netwerk zich heeft voorgedaan.

Netwerksnelheid

Netwerksnelheid biedt gebruikers de toegang op aanvraag die ze nodig hebben om hun taak op het netwerk of internet uit te voeren. Vaak komen beheerders situaties tegen waarin gebruikers klagen over internetpagina's en netwerkbronnen, waardoor het laden te lang duurt. Het ICMP-protocol biedt beheerders de mogelijkheid om getimede verzoeken over het netwerk te verzenden, wat bepaalt of het netwerk een knelpunt heeft dat de toegang vertraagt. De meest acceptabele tijdspannes komen terug onder de 100 milliseconden; iets meer duidt meestal op een probleem op het netwerk of op de bron waartoe een gebruiker toegang probeert te krijgen. Dit type vertraging wordt langzame doorvoer genoemd.

Netwerklaag

Elk netwerk heeft meerdere lagen die het hele netwerk vormen, van de computers en servers die op het netwerk werken, tot zelfs de stukjes die je niet ziet - zoals de netwerklaag die het ICMP-protocol helpt te functioneren. De netwerklaag vormt de ruggengraat van internet en alle netwerken die elk type gegevensverzoek verzenden. Omdat de netwerklaag zo'n belangrijk onderdeel van het netwerk speelt, kan het protocol, als het ICMP-protocol op deze laag draait, problemen detecteren die zich voordoen en helpt het de bron op te sporen, zodat de beheerder het probleem of de problemen meteen kan oplossen.