Gebruik Quick Look vanaf de opdrachtregel met qlmanage

Quick Look is een leuke functie in Mac OS X voor het snel bekijken van documenten, afbeeldingen en andere bestandsgegevens voordat deze worden geopend in een toegewezen toepassing. Ik gebruik vaak Quick Look om een ​​blik te werpen op de inhoud van verschillende documenten en het is zeker beter dan een toepassing te starten als je even snel even iets moet bekijken, of het nu om het bevestigen van de inhoud of het controleren of je met het juiste bestand werkt. Als je echter een enthousiaste gebruiker van de opdrachtregel bent, blader je misschien door de inhoud van een map en vraag je je af wat dat JPG- of DOC-bestand precies is.

Geen vragen meer, omdat je Quick Look gemakkelijk kunt gebruiken vanaf de opdrachtregel van Mac OS om Quick Look-voorbeelden te openen rechtstreeks vanuit de Terminal-applicatie.

Gebruik vanuit de Terminal-app met opdrachtregel de volgende syntaxis om een ​​bestand te openen met Snelle weergave:

qlmanage -p filename.jpg

Dat commando en de vlag -p starten een Quick Look-venster met welk bestand dan ook wordt opgegeven als 'filename.jpg', het bestandstype kan alles zijn waarmee Quick Look compatibel is (dat lijkt zo ongeveer alles te zijn). En ja, Quick Look opent het voorbeeld van het bestand in een nieuw venster.

De opdracht qlmanage heeft andere mogelijkheden, waaronder verschillende geavanceerde functies die prestatiegerelateerde informatie, diagnostiek en aanpassingen bieden voor de werking van Quick Look. U kunt ook Quick Look-cache opnieuw instellen en de quicklookd-daemon-server opnieuw opstarten met behulp van het opdrachtregelhulpprogramma. Een volledige vlaggenlijst van qlmanage is beschikbaar op de opdrachtregel, hieronder herhaald, met dank aan qlmanage -h:

Usage: qlmanage [OPTIONS] path...
-h Display this help
-r Force reloading Generators list
-r cache Reset thumbnail disk cache
-m [name ...] Display statistics about quicklookd. Stats names:
* plugins Show the generators list
* server Show quicklookd life information
* memory Show quicklookd memory consumption
* burst Show statistics about the last burst
* threads Show concurrent accesses stats
* other Show other information about quicklookd
-d debugLevel Integer between 1-4
-p Compute previews of the documents
-t Compute thumbnails of the documents
-x Use quicklookd (remote computation)
-i Compute thumbnail in icon mode
-s size Size for the thumbnail
-f factor Scale factor for the thumbnail
-F factor Scale factor for the thumbnail, draw downscaled and compare to 1x
-z Display generation performance info (don't display thumbnails)
-o dir Output result in dir (don't display thumbnails or previews)
-c contentType Force the content type used for the documents
-g generator Force the generator to use

Merk op dat u Quick Look-lancering op de achtergrond kunt hebben met behulp van de volgende opdracht, zodat u de Terminal zoals gewoonlijk kunt blijven gebruiken:

qlmanage -p filename.jpg &

Je kunt qlmanage op veel meer bestandstypes richten dan een eenvoudige afbeelding of jpg, dus veel plezier.

Voor het oplossen van problemen met Snelle weergave is het vaak voldoende om de cache te vernieuwen en miniaturen opnieuw te laden om problemen te verhelpen. U kunt beide opdrachten tegelijkertijd uitvoeren:

qlmanage -r cache && qlmanage -r

Als je nog andere handige Quick Look-tips of -tricks weet met behulp van qlmanage of de opdrachtregel, deel deze dan met ons in de onderstaande opmerkingen!