Stop iPad Picture Frame van Inzoomen op gezichten

De iPad-fotolijst-app is een leuke manier om een ​​oude iPad te gebruiken als deze op een bureau zit. Die resulterende live fotolijst is nog beter gemaakt wanneer een aangepast album voor het doel is gemaakt, maar als u foto's van mensen gebruikt, zult u merken dat de Picture Frame automatisch inzoomt op hun gezichten. Geweldig als het album bedoeld is om mensen te laten zien, niet zo geweldig als je de bredere scène wilt laten zien.

Als u niet wilt dat de fotolijst scherpstelt op gezichten, kunt u de functie snel uitschakelen.


Ga als volgt te werk om die gezichtzoomfunctie op de iPad-fotolijst uit te schakelen :

  • Tik op "Instellingen" en vervolgens op "Picture Frame"
  • Zoek naar "Inzoomen op gezichten" en schuif naar UIT

Verlaat de instellingen en ga terug naar het vergrendelscherm om terug te gaan naar de fotolijst, waardoor u niet langer kunt zoomen op gezichten.