Herschik de Apple TV-beginschermpictogrammen

Als je altijd al wilde veranderen hoe de pictogrammen van je startscherm van Apple TV waren gearrangeerd, zul je blij zijn dat de functie is aangekomen met de Apple TV 5.1-update. Hoewel de bovenste rij pictogrammen vastzit waar deze zich bevindt, kunt u de meeste andere pictogrammen rangschikken door eenvoudigweg het volgende te doen met uw afstandsbediening:

  • Selecteer het pictogram om te verplaatsen en houd vervolgens "Selecteren" ingedrukt om de pictogrammen te laten schudden
  • Gebruik de knop verwijderen om het geselecteerde pictogram naar de nieuwe plaatsing te verplaatsen
  • Druk opnieuw op de knop Selecteren om het schudden te beëindigen en te stoppen

Herhaal zoals gewenst voor andere pictogrammen, maar voorlopig blijven films, tv-programma's, muziek, computers en instellingen op hun plaats.

Hoewel het aanpassen van de plaatsing van het pictogram misschien een kleinigheidje lijkt, voelt het als een voor de hand liggende stap in de richting van het importeren van nog meer functies van de iOS-wereld naar de Apple TV OS-builds, misschien met een eventuele samenvoeging van de twee.

Dank aan MacWorld dat ze ons aan deze truc hebben herinnerd.