Negatieve effecten van LCD-monitoren

Een LCD-monitor is een dun, plat elektronisch visueel display dat gebruikmaakt van lichtmodulerende eigenschappen van vloeibare kristallen uit een reeks pixels, waardoor de naam "Liquid Crystal Display" ontstond. LCD-monitoren zijn een vrij recente innovatie, maar vervangen nu snel oudere, omvangrijke kathodestraalbuis (CRT)-schermen op computers en televisies. LCD-monitorschermen zijn er in verschillende formaten en zijn milieuvriendelijk in die zin dat ze minder stroom nodig hebben, waardoor energiebesparing wordt bevorderd. Hoewel deze monitoren hun positieve kant hebben, vormen ze ook een gevaar voor gebruikers.

Menselijke gezondheid

Elektronische visuele weergaveapparatuur zendt lage stralingsniveaus uit. Hoewel de LCD-monitor lagere niveaus uitstraalt dan oudere ontwerpen voor kathodestraalbuizen (CRT), kunnen deze lage niveaus een negatieve invloed hebben op de menselijke gezondheid. Overmatige blootstelling aan elektromagnetische velden van meer dan twee milligauss (mG) gegenereerd door elektronische componenten in een computer en straling van LCD-monitoren kunnen gebruikers blootstellen aan een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, zoals spierpijn, slapeloosheid en vermoeidheid. Langdurige blootstelling kan ook kanker veroorzaken bij mens en dier. Brandende ogen en hoofdpijn kunnen het gevolg zijn van verhoogde luminescentie of helderheid van LCD-schermen. Blootstelling aan straling boven het niveau van 2 mG kan brandwonden op de huid en een droge, gerimpelde huid veroorzaken. LCD's bieden ook inconsistente fotometrische metingen, afhankelijk van de hoek waaronder een gebruiker naar de LCD-monitor kijkt. Dit kan bijdragen aan een verkeerde lichaamshouding en rugpijn. Elektriciteit die wordt verbruikt door de productie en het gebruik van LCD's draagt ​​bij aan de uitstoot van zogenaamde broeikasgassen (Co2) in het milieu.

Milieueffecten

LCD-monitoren verbruiken minder energie dan CRT-monitoren, maar de opeenstapeling van vele miljoenen LCD-monitoren die over de hele wereld in gebruik zijn, verbruikt een enorme hoeveelheid energie. Op locaties waar elektriciteit afkomstig is van niet-hernieuwbare bronnen, kan het gebruik van LCD-monitoren bijdragen aan de productie van vast afval, zoals slib en bijproducten van steenkool. Bovendien worden afgedankte LCD-monitoren als gevaarlijk materiaal beschouwd, omdat ze giftige stoffen bevatten. De fluorescentielamp in een LCD-monitor met fluorescente achtergrondverlichting bevat bijvoorbeeld kwik. Als kwik in waterlichamen terechtkomt, wordt het in sedimenten omgezet in gemethyleerd kwik. Dit toxine kan zich ophopen in levende organismen via drinkwater of irrigatie van gewassen en door de voedselketen reizen, waardoor de zich ontwikkelende hersenen van een foetus nadelig worden beïnvloed en het zenuwstelsel van een volwassene wordt beschadigd.

Andere effecten

Voor de fabricage van LCD-monitoren is zwavelhexafluoride nodig, een chemische stof die verantwoordelijk wordt geacht voor 29 procent van alle opwarming van de aarde. Bij het fabricageproces van LCD's komen ook stikstofoxiden, zoutzuur en fluorwaterstofzuur vrij, die verantwoordelijk zijn voor zure regen. Sommige van de andere LCD-monitoren gebruiken ook fluorkoolwaterstoffen, waarvan bekend is dat ze de ozonlaag aantasten.