Een paper samenvatten in Powerpoint

Voor het grootste gemak bij het overbrengen van een paper van essay-formaat naar Powerpoint-presentatie, onthoud dat uw einddoel in beide scenario's hetzelfde is. Je brengt een idee over met een visuele en mondelinge presentatie die eerder in het geschreven woord werd samengevat. Het proces van het overbrengen van uw ideeën zal dan worden vereenvoudigd en met de toevoeging van enkele visuele hulpmiddelen, sterke citaten en uitspraken, zal uw powerpoint-presentatie compleet zijn.

Stap 1

Begin met een sterke uitspraak, quote of afbeelding. Dit startpunt in je presentatie fungeert als je scriptieverklaring in je paper. Hierin vat je kort en bondig het punt van je presentatie samen en wat je van plan bent om de rest van je tijd te onderzoeken.

Stap 2

Gebruik opsommingstekens. Met je essay ben je misschien begonnen met een schets en heb je je ideeën vervolgens uitgewerkt in geschreven paragrafen. Met uw Powerpoint moet u terugkeren naar uw hoofdlijnen en uw ideeën hoorbaar uitwerken. Hierdoor kan uw publiek betere aantekeningen maken en uw presentatie op de voet volgen.

Stap 3

Gebruik beeldmateriaal. Met een Powerpoint-presentatie heb je de mogelijkheid om te doen wat je niet kon in je paper, namelijk het gebruik van een van de meest relevante en populaire vormen van communicatie van de 21e eeuw. Wees niet bang om afbeeldingen en video's als illustraties te gebruiken.

Laat je publiek iets om over na te denken. Net als bij uw conclusie in uw paper, wilt u bij het afsluiten het overheersende idee achter uw presentatie herhalen. Dat kan met een visueel hulpmiddel, een citaat of een eigen sterke slotverklaring.