Faxnummers schrijven

Het formaat van het faxnummer is hetzelfde als dat van gewone telefoonnummers. Elk bevat een netnummer, een prefix van drie cijfers en vier resterende cijfers. Internationale faxnummers zien er iets anders uit dan binnenlandse faxnummers, maar ze lijken wel op internationale telefoonnummers. De belangrijkste verschillen in de manier waarop faxnummers worden geschreven, hebben te maken met de opmaak en interpunctie.

Schrijf het netnummer van het faxnummer. Plaats het netnummer tussen haakjes, maar dit is niet nodig. Schrijf een koppelteken of punt achter het laatste cijfer in het netnummer zonder spaties ervoor als u ervoor kiest geen haakjes te gebruiken.

Schrijf het driecijferige voorvoegsel van het faxnummer. Voeg een spatie toe na het rechter haakje van het netnummer als u ervoor kiest om haakjes rond het netnummer te gebruiken. Laat geen spaties achter het koppelteken of de punt als u ervoor kiest om het nummer zonder haakjes te schrijven.

Schrijf een koppelteken naast het driecijferige voorvoegsel als u haakjes rond het netnummer hebt gebruikt of als u een koppelteken tussen het netnummer en het voorvoegsel hebt geschreven. Schrijf een punt naast het driecijferige voorvoegsel als u een punt hebt gebruikt tussen het netnummer en het voorvoegsel.

Plaats de vier resterende cijfers van het faxnummer naast het koppelteken of punt. Laat geen spaties tussen het koppelteken of de punt en de vier resterende cijfers. Een ingevuld faxnummer kan er als volgt uitzien (xxx) xxx-xxxx, xxx-xxx-xxxx of xxx.xxx.xxxx.

Tips

Een internationaal faxnummer omvat de internationale toegangscode, de landcode, de stads-/regiocode en het lokale faxnummer. Bijvoorbeeld +xxx xxx xxx xxxx. Tussen de cijfers kunnen koppeltekens of spaties worden gebruikt. De rangschikking van het netnummer, de driecijferige prefix en de vier resterende cijfers zullen waarschijnlijk variëren, afhankelijk van het land dat u belt. Elk land heeft zijn eigen voorkeursformaat voor fax/telefoonnummers. Het totale aantal cijfers kan ook verschillen van binnenlandse faxnummers. 61 is bijvoorbeeld de landcode voor Australië en 880 is voor Bangladesh.

Merk op dat 011 de Amerikaanse internationale oproepcode is. Kies dit eerst om een ​​internationale fax te verzenden vanuit de Verenigde Staten.