Hoe QuickBooks te gebruiken om tienden en offers in te voeren

Om te voldoen aan de speciale boekhoudnormen voor kerken, moeten tienden en giften die van kerkleden worden verzameld, worden toegewezen aan afzonderlijke rekeningen, afhankelijk van hoe de donoren van plan zijn het geld te gebruiken. Veel kerken richten verschillende fondsen op, zoals een algemeen fonds, een bouwfonds en een zendingsfonds, die ofwel onbeperkt, tijdelijk beperkt of beperkt zijn. Als u QuickBooks wilt gebruiken om tienden en aanbiedingen in te voeren, schakelt u de functie voor het volgen van klassen in en maakt u een klasse voor elk fonds. Als u tienden en gaven ontvangt, noteert u de donateur en wijst u de donatie toe aan een of meer fondsen.

Klassen volgen

Stap 1

Selecteer "Bewerken" in het menu, kies "Voorkeuren" en selecteer vervolgens "Accounting" in de lijst met voorkeuren aan de linkerkant.

Stap 2

Kies het tabblad 'Bedrijfsvoorkeuren' en klik op het selectievakje 'Klassen bijhouden'.

Stap 3

Selecteer 'Lijsten' in het menu en kies 'Klassenlijst'. Selecteer 'Klasse' onder aan de lijst en kies vervolgens 'Nieuw'.

Stap 4

Typ de naam voor de klasse, bijvoorbeeld 'Algemeen Fonds'. Kies "Volgende" om de klas op te slaan en voer een andere in.

Stel indien nodig andere klassen in. Maak bijvoorbeeld de klassen 'Zendingsfonds', 'Jeugdfonds' en 'Bouwfonds' aan. Stel een klasse in voor "doorgeef-donaties" als u een categorie wilt voor aanbiedingen die u doorgeeft aan een andere organisatie, wanneer de andere organisatie beslist hoe het geld te gebruiken. Kies "OK" als je klaar bent met het toevoegen van lessen.

Opnemen van tienden en offers

Stap 1

Kies "Donaties" in het startscherm van QuickBooks.

Stap 2

Klik op het vak "Klant: Job" om een ​​lijst met donateurs weer te geven en selecteer de donateur. Kies "Nieuwe toevoegen" en vul de informatie in het formulier in om een ​​nieuwe donateur toe te voegen.

Stap 3

Selecteer de Klasse voor de donatie als de hele donatie aan één fonds moet worden toegewezen.

Stap 4

Bevestig of wijzig de datum van de donatie en kies het type betaling, bijvoorbeeld 'Cash' of 'Check'.

Stap 5

Klik in de kolom "Artikel". Kies "Nieuw toevoegen" om een ​​nieuw item toe te voegen als u nog geen item hebt gemaakt om tienden en offergaven vast te leggen. Typ "Tienden/offers" voor de naam van het item en "Algemene donaties" voor de beschrijving. Selecteer "Service" als het itemtype en kies de rekening voor tienden/offertes uit de rekeninglijst. Kies "OK" om het item op te slaan.

Stap 6

Typ een omschrijving voor de donatie en voer het bedrag in. Selecteer het fonds waarop de donatie betrekking heeft.

Stap 7

Voeg nog een item toe als de donatie over meerdere fondsen moet worden verdeeld en kies de juiste klasse voor elk deel van de donatie.

Typ een optionele opmerking voor de donateur in het daarvoor bestemde vak.