Microsoft Excel gebruiken voor casebeheer Case

Casemanagement verwijst vaak naar het volgen van diensten die aan individuen worden geleverd, waaronder gezondheids-, financiële, onderwijs- of andere diensten. De term "cases" verwijst vaak naar elke individuele cliënt of persoon aan wie diensten worden verleend. Microsoft Excel is een effectieve manier om elke zaak te beheren door de informatie in de spreadsheet in te voeren.

Stap 1

Excel openen. Klik met de linkermuisknop op de knop "Start" als u een op Windows gebaseerd besturingssysteem gebruikt. Klik op "Programma's" en vervolgens op "Excel" in het Microsoft Word-menu. Zoek Excel in het menu "Finder" van uw computer onder "Toepassingen" als u een Apple-computer gebruikt.

Stap 2

Label uw database. Voer ongeveer drie rijen naar beneden de kop in voor elk stukje informatie dat u wilt opnemen in de cellen die alfabetisch zijn gelabeld. Neem bijvoorbeeld de kop 'Naam' op in cel A3 en 'Adres' in cel B3. Elk stukje informatie zal zijn eigen cel innemen. Voeg een kop toe met het label "Opmerkingen" om relevante informatie voor elk geval te documenteren.

Stap 3

Voer de informatie in. Klik op de cel onder de kop die u wilt gebruiken om de informatie in te voeren. Typ de informatie rechtstreeks in de cel of met behulp van de tekstbalk bovenaan het werkblad.

Bewaar uw adressenbestand. Klik op "Opslaan" onder het menu "Bestand" om uw werk op te slaan in de map van uw keuze.