Problemen met pc-volume oplossen

Volumeproblemen op computers treden vaak om verschillende redenen op. Het oplossen van problemen met het volume is echter een van de gemakkelijkste problemen om op te lossen, omdat er meestal maar een paar dingen zijn die de problemen veroorzaken. Meestal is het probleem niet eens een fout, maar slechts een aanpassing die moet worden gemaakt.

Stap 1

Test je luidsprekers. Dit is het eerste dat u moet controleren als u niets uit uw computer hoort. Probeer eerst het volume te weten en zorg ervoor dat u in feite aan de volumeknop draait en niet aan een toon- of balansknop. Zorg ervoor dat de luidsprekers volledig zijn aangesloten op de muur en de computer. Test daarna met een andere set luidsprekers of koptelefoons.

Stap 2

Controleer het volumeniveau van de computer. Op de taakbalk staat een volumepictogram, dat er meestal uitziet als een kleine luidspreker. Klik op het pictogram en zet het volume hoger. Zorg ervoor dat het niet is gedempt. Dubbelklikken op het pictogram zal een paneel met verschillende volumeregelaars openen. Probeer het volume van elke schuifregelaar hoger te zetten. Ga naar het Configuratiescherm en kies 'Geluiden en audioapparaten'. Klik onder het tabblad Volume op luidsprekervolume en verhoog indien nodig het niveau.

Stap 3

Verhoog het applicatievolume. De meeste programma's die geluid gebruiken, hebben alleen voor dat programma een extra volumeregeling. Zoek de volumeregelaar en zet hem hoger. Meestal bevindt het zich in de rechter- of linkerbenedenhoek van het programma, maar het kan zijn dat u ernaar moet zoeken.

Los de geluidskaart op. Download de nieuwste stuurprogramma's van de website van de fabrikant van uw geluidskaart. Ga naar Configuratiescherm > Systeem > Hardware > Apparaatbeheer. Klik op 'Besturing voor geluid, video en games'. Klik op uw geluidskaart, selecteer het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op "Stuurprogramma bijwerken". Wijs het bestand aan waarin u de nieuwste stuurprogramma's van de website hebt opgeslagen. Start hierna uw computer opnieuw op. Als dit uw probleem niet oplost, probeer dan de geluidskaart opnieuw in uw computer te plaatsen.