Hoe te voorkomen dat Word geminimaliseerde documenten opent bij het openen van een nieuw document?

Word is ontworpen om in eerste instantie documenten te openen op het gemaximaliseerde scherm. Soms worden documenten geopend in een geminimaliseerd venster. Dit kan zijn gebeurd door een ongebruikelijke programmafout die bedrijfsgegevens instelde en opsloeg, of de grenzen van het documentvenster waren in een vorige sessie buiten het bereik van het scherm gezet en werden opgeslagen. Word kan in eerste instantie weer worden gemaximaliseerd door een paar stappen te volgen.

Klik op "Start" Windows en selecteer "Alle programma's". Selecteer de map "Microsoft Office".

Klik met de rechtermuisknop op het Microsoft Word-programmapictogram en selecteer 'Eigenschappen'. Er verschijnt een nieuw venster met opties die specifiek zijn voor Microsoft Word.

Klik op het tabblad met het label 'Snelkoppeling'. Er is een veld met het label "Uitvoeren" met de opties Gemaximaliseerd, geminimaliseerd en normaal venster. Selecteer de optie "Gemaximaliseerd". Klik op "Ok" en het eigenschappenvenster wordt gesloten.

Sluit Word als het niet is gesloten en start opnieuw. Het programma zou nu alle documenten in gemaximaliseerde vensters moeten openen.

Tips

Als dit om de een of andere reden niet werkt, raadpleeg dan de referenties bij Microsoft Support. Er is nog een andere optie om het programma Register te configureren, maar dit wordt niet aanbevolen. Een registerfout kan het programma beschadigen, dus het is op eigen risico.