Een audioversterker repareren met een zelfstudie

De complexiteit van het repareren van een audioversterker hangt af van de locatie van het beschadigde onderdeel, het type onderdeel dat is beschadigd en de aard van de schade. Reparatie van audioversterkers kan variëren van het vervangen van een zekering in de stekker tot het opnieuw opwinden van de primaire wikkelingen van de transformator. Het gebruik van een reparatiehandleiding voor audioversterkers om u door het proces te leiden, vermindert het risico op fouten. Het is beter om niet volledig te vertrouwen op de reparatiehandleiding. Als je eenmaal een apparaat met succes hebt gerepareerd, gebruik de tutorial dan als referentie in plaats van als gids.

Stap 1

Lees de veiligheidsinstructies. Audioversterkers dragen doorgaans een potentieel dodelijke hoeveelheid vermogen. Raadpleeg een professional als u een van de veiligheidsinstructies niet begrijpt. Koppel een versterker altijd los voordat u de achterkant verwijdert.

Stap 2

Maak uzelf vertrouwd met de technische termen. U kunt geen multimeter gebruiken tenzij u termen als "weerstand" en "tolerantie" begrijpt.

Stap 3

Los problemen met de versterker op. Het gedeelte "Problemen oplossen" van de reparatiehandleiding op de website van Basic Car Audio Electronics moedigt u aan om de betekenis van de verschillende waarschuwingslampjes te leren kennen. Als uw versterker in de beveiligingsmodus staat, raadpleeg dan de gebruikershandleiding om de betekenis van de waarschuwingslampjescombinatie te achterhalen.

Stap 4

Zet de versterker uit. Koppel de versterker los en laat deze 10 minuten afkoelen.

Stap 5

Bestudeer de lay-out van het versterkercircuit. Gebruik het bedradingsschema als referentie en gebruik kleurmarkeerpennen om de onderdelen te kleuren zoals ze op het schema verschijnen met de fysieke componenten in de versterker.

Stap 6

Schroef de chassisbehuizing los, haal de kabelstekkers los en schroef de kaart los om de printplaat bloot te leggen.

Stap 7

Test de schakeling. Steek de multimeter-sonde in de eerste weerstand in het circuit, die zich het dichtst bij de voeding bevindt. De weerstandswaarde in ampère moet gelijk zijn aan de hoeveelheid stroom in volt, gedeeld door de waarde van de weerstand. Een weerstand van 10 Ohm in een circuit van 12 volt geeft bijvoorbeeld een waarde van 1,2 ampère. De tutorial over weerstanden op de website van Basic Car Audio Electronics legt de wet van Ohm uit.

Stap 8

Defecte onderdelen verwijderen. Als de weerstand een uitlezing geeft die hoger is dan vijf procent variantie, is deze defect. Een weerstand die een nulwaarde geeft, is opgeblazen. Vervang de weerstand door de connectorpinnen aan de onderkant van de printplaat los te koppelen. Steek een nieuwe weerstand van dezelfde waarde in het lege gat op het bord en soldeer de connectorpinnen aan de connectorstrip.

Losse bedrading repareren. Als u een losse of slecht aangesloten draad ziet, raadpleeg dan het schema om vast te stellen welk onderdeel op de draad is aangesloten. Raadpleeg uw zelfstudie om vast te stellen wat dat onderdeel doet. Dit geeft u een idee van de symptomen van storingen voor elk onderdeel. Smelt de draadverbinding met een soldeerbout. Wacht tot de verbinding is afgekoeld, dompel het strijkijzer in wat schoon soldeer en maak een nieuwe verbinding.