Een niet-toegewezen partitie verwijderen

Wanneer u een partitie verwijdert van een schijf met meerdere partities, is het resultaat niet-toegewezen vrije ruimte. De nieuwe beschikbare ruimte wordt niet automatisch toegewezen aan de resterende partities op de schijf. Het zit daar niet alleen, maar het blijft onbruikbaar omdat het de juiste bestandsindeling mist. Om die extra ruimte te herstellen, de niet-toegewezen ruimte te verwijderen en toe te voegen aan de resterende partities, moet u de partities uitbreiden naar de vrije ruimte.

Stap 1

Klik op het menu "Start", klik met de rechtermuisknop op "Computer" en selecteer "Beheren".

Stap 2

Klik op "Opslag" en selecteer Schijfbeheer." Het hulpprogramma Schijfbeheer is het ingebouwde Windows-hulpprogramma voor het afhandelen van elementaire schijf- en partitietaken, zoals maken, verwijderen, formaat wijzigen en formatteren.

Stap 3

Klik met de rechtermuisknop op de resterende partitie op de schijf met de niet-toegewezen ruimte en klik op "Volume uitbreiden..."

Stel de gewenste partitiegrootte in in de wizard Partitie uitbreiden. De oorspronkelijke partitiegrootte wordt weergegeven, samen met de totale beschikbare ruimte. Klik op "Volgende" om de extensie te voltooien. Als u ervoor kiest om alle beschikbare ruimte te gebruiken, is de niet-toegewezen ruimte volledig verdwenen - nu onderdeel van de resterende partitie.