Een websitelink plaatsen Website

HTML-links tussen websites zijn de lijm die het World Wide Web bij elkaar houdt. Zonder links zou er geen "web" zijn - alleen een assortiment van geïsoleerde, losgekoppelde pagina's. Links zijn niet alleen fundamenteel voor het functioneren van het web, maar zijn ook zeer flexibel en gemakkelijk te leren.

Stap 1

Begrijp de basissyntaxis en terminologie van een link. HTML-links worden weergegeven door het ankerelement, weergegeven door de tags. Een simpele link ziet er als volgt uit:

eHow

Het href attribuut is het adres van de pagina waarnaar gelinkt moet worden. De linktekst die op het scherm wordt weergegeven, staat tussen de tags.

Stap 2

Definieer het href-attribuut. In het algemeen zijn er vier soorten href-attributen.

Een absolute URL kan overal op het web naar een pagina linken, zoals: eHow

Een relatieve URL kan alleen linken naar een pagina binnen hetzelfde domein, zoals: eHow

Een e-mailadres opent de e-mailclient van de gebruiker: E-mail verzenden naar eHow

Een anker-URL springt naar een ankerpunt, op dezelfde pagina of op een andere, zoals: eHow Top 10 Er moet een ankerpunt in de doelpagina zijn ingevoegd om dit te laten werken.

Stap 3

Kies hoe u de link wilt weergeven. Tekstlinks spreken voor zich, maar als u een afbeeldingslink wilt maken, moet u de volgende syntaxis gebruiken:

In dit voorbeeld verwijst "img src" naar de URL van de afbeelding die u wilt gebruiken.

Stap 4

Stel het doelkenmerk in, waarmee u kunt specificeren waar het gekoppelde document wordt geopend. Het doelkenmerk is standaard "_self", waarmee de link in hetzelfde venster of tabblad wordt geopend. Gebruik "_blank" om de link in een nieuw tabblad te openen en "_parent" om in het bovenliggende frame te openen. De code ziet er als volgt uit:

eHow

Plaats de link door deze te kopiëren en te plakken op de site waar u deze wilt weergeven.