Hoe kwalitatieve gegevens te ordenen

Kwalitatief onderzoek levert een verscheidenheid aan gegevens op, uit verschillende bronnen. Gegevensbronnen kunnen persoonlijke interviews (geschreven of opgenomen), enquêtes, vragenlijsten, officiële documenten of observatienotities zijn. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, zijn er vaker wel dan niet veel respondenten of deelnemers en meerdere onderzoekers. Het kan moeilijk zijn om gegevens uit meerdere gegevensbronnen te halen en te coderen, maar het wordt veel gemakkelijker als de gegevens op de juiste manier worden georganiseerd.

Stap 1

Hoe kwalitatieve gegevens te ordenen

Bekijk de hele dataset zodat thema's of patronen naar voren komen. Let op deze thema's of patronen en wijs letters, cijfers of symbolen toe om categorieën aan te duiden. Soortgelijke reacties over een bepaald onderwerp kunnen worden gegroepeerd, waardoor itemanalyse eenvoudiger wordt.

Stap 2

Maak een codetabel zodat codes consistent en gemakkelijk toegankelijk zijn voor meerdere onderzoekers. Bij kwalitatief onderzoek verdient het de voorkeur om meerdere onderzoekers in te zetten, zodat bij de data-analyse rekening wordt gehouden met verschillende perspectieven.

Stap 3

Scheid de gegevens in groepen -- thema's, patronen of andere categorieën. Nadat de dataset is gecodeerd, kunnen de gegevens worden gegroepeerd volgens de code. Dit zal ook data-analyse en discussie gemakkelijker maken. De discussie en analyse kan zich dan richten op onafhankelijke thema's die in de gegevens worden vermeld.

Stap 4

Organiseer enquêtegegevens op vraag, respondent of subonderwerp. Het is belangrijk om onderzoeksgegevens zo te ordenen dat ze gemakkelijk kunnen worden geanalyseerd. Een manier van organiseren is om de gegevens te scheiden op vraag, respondentcategorie of subonderwerp. Het kan wenselijk zijn om alle antwoorden voor vraag één samen te groeperen, vraag twee samen, enzovoort. Aan de andere kant kan het efficiënter zijn om gegevens per onderwerp te groeperen. Het groeperen van gegevens kan het ontstaan ​​van zich ontwikkelende thema's of patronen in de dataset vergemakkelijken.

Code getranscribeerde gegevens zodat de bron gemakkelijk duidelijk is. Onderzoekers gebruiken vaak gegevens die zijn verkregen door opgenomen of geschreven aantekeningen van interviews te transcriberen. Aangezien gegevens uit verschillende interviews of mondelinge opnames worden gegenereerd en gegroepeerd, is het belangrijk dat de bron van de gegevens wordt gelabeld. Overweeg bijvoorbeeld dat de onderzoeker een itemanalyse uitvoert op gegevens die zijn ontleend aan 20 sets interviewnotities. Als de onderzoeker alle antwoorden op een bepaald item groepeert, is het essentieel dat elk antwoord wordt gelabeld om de bron aan te geven.