Hoe maak je online een boomdiagram

Boomdiagrammen of zinsbomen zijn visuele weergaven van de afzonderlijke zinnen en woorden in een zin. Taalkundigen gebruiken zinsbomen om de relatie tussen woorden in een zin weer te geven. Het met de hand tekenen van zinsbomen kan tijdrovend zijn. U kunt echter online programma's gebruiken om een ​​zinsboom weer te geven en de boom vervolgens als afbeelding opslaan voor later gebruik. Voordat u uw zinsboom online opstelt, moet u er een met de hand kunnen tekenen.

Stap 1

Schrijf een zin waarvoor je een boomdiagram wilt tekenen. De zin kan zo eenvoudig of complex zijn als u wenst. Zorg ervoor dat het een zin is die u gemakkelijk kunt diagrammen. Online programma's voor boomdiagrammen scheiden een zin niet in vertakkingen. Je moet in staat zijn om de takken zelf te maken en ze vervolgens in het programma in te voeren, zodat het de zinsboom voor je zal plotten.

Stap 2

Vertak de zin in zijn zinnen en vervolgens in afzonderlijke woorden. Misschien wilt u de zinsboom op een apart vel papier tekenen om een ​​beeld te krijgen van hoe u de zinnen en hun onderdelen in het online programma gaat invoeren. Label elke zin met de juiste aanduiding: "S" voor zin, "NP" voor zelfstandige naamwoorden, "VP" voor werkwoordzinnen, "CP" voor zinsdelen en "PP" voor voorzetselgroepen.

Stap 3

Open uw internetbrowser. Voer in de adresbalk "http://ironcreek.net/phpsyntaxtree" in. Klik op "go" of druk op "enter" op uw toetsenbord om door te gaan naar de site. Dit programma werkt het beste op Internet Explorer of Mozilla Firefox, maar kan ook in andere browsers werken.

Stap 4

Typ uw zin in het vak "Zinzin". Elke zin moet tussen haakjes staan ​​en de afzonderlijke woorden van de zin moeten tussen haakjes staan. Gebruik de woordnotatie in het vak "Zinzin" om te helpen bepalen hoe u de woordgroepen uit uw zin gaat invoeren.

Stap 5

Open een haakje om een ​​vertakking in je zinsboom te maken. Typ eerst het filiaallabel, druk op "spatie" en typ het eigenlijke woord. [N-zelfstandig naamwoord] zou bijvoorbeeld "N" hebben als het vertakkingslabel en "zelfstandig naamwoord" als het woord dat onder de vertakking verschijnt. De onderkant van het vak "Zinzin" geeft het aantal open en gesloten haakjes weer. Zorg ervoor dat u voor elke zin en elk woord een nieuw paar haakjes opent en sluit vervolgens elk haakje als u klaar bent. Het aantal open en gesloten haakjes moet gelijk zijn.

Klik op de knop "tekenen" om uw boomdiagram te tekenen. Als u het boomdiagram wilt gebruiken dat u zojuist hebt gemaakt, klikt u erop om het als afbeelding op te slaan. Volg de normale procedures van uw browser voor het downloaden van afbeeldingen om uw boomdiagram op te slaan. U kunt de lettertypestijl, -grootte of -kleur wijzigen door de voorkeuren bovenaan het scherm te wijzigen. U kunt uw boomdiagram ook bewerken door wijzigingen aan te brengen in het vak "Zinzin" en vervolgens op "Tekenen" te klikken.