OFX importeren in Quicken

Open Financial Exchange (OFX) is het primaire formaat dat wordt gebruikt voor het importeren van gegevens in Quicken. Wanneer de gegevens van uw financiële instelling niet correct worden bijgewerkt via de Web Connect-functie van Quicken, kunt u een QFX-bestand downloaden van de website van uw bank of creditcard. Quicken Financial Exchange (QFX) is een implementatie van de OFX-gegevensstandaard en kan eenvoudig in Quicken worden geïmporteerd.

QFX importeren vanuit Bestandsbeheer

Stap 1

Download en bewaar een QFX-bestand van uw bank- of creditcardwebsite. Het moet de financiële gegevens voor uw account bevatten.

Stap 2

Zoek het QFX-bestand en dubbelklik erop. Dit opent het bestand in Quicken.

Selecteer het account vanuit Quicken wanneer daarom wordt gevraagd. Quicken importeert de financiële gegevens in het rekeningregister.

QFX importeren vanuit Quicken

Stap 1

Open het Quicken-programma op uw computer.

Stap 2

Selecteer de optie "Bestand" in de bovenste navigatiebalk.

Klik op "Importeren" in het vervolgkeuzemenu. Selecteer desgevraagd het account dat overeenkomt met het QFX-bestand.