Een omvormer aansluiten op een batterij?

Omvormers zetten 12 volt gelijkstroom om in 110-120 volt wisselstroom. Ze worden over het algemeen gebruikt in auto- en maritieme toepassingen om apparaten, computers, tv's en soortgelijke 120 AC-apparaten van stroom te voorzien. Omvormers zijn er in een brede selectie van wattages, van 100 tot meer dan 1000 watt. Voor een wattage van meer dan 350 wordt aanbevolen om een ​​omvormer vast te bedraden naar het voertuig of de bronaccu.

Stap 1

Meet de afstand van de accu tot de gekozen locatie van de omvormer. De afstand moet zo kort mogelijk zijn.

Stap 2

Monteer de zekeringhouder tussen de accu en de plaats van de omvormer. Plaats de zekeringhouder zo ver mogelijk van een warmtebron, zonder afbreuk te doen aan de lengte van de draad.

Stap 3

Leid de draad van de acculocatie naar de zekering en van de zekering naar de locatie van de omvormer. Bevestig de draad met draadbinders en isolatietape aan het permanente medium op de installatielocatie.

Stap 4

Monteer de omvormer en zorg ervoor dat alle aardingsinstructies die bij de unit worden geleverd, worden opgevolgd.

Monteer de omvormer en zorg ervoor dat alle aardingsinstructies die bij de unit zijn geleverd, worden opgevolgd.