Dell monitoren uit de energiebesparende modus halen

Dell monitoren gaan automatisch in de energiebesparende modus na een vooraf ingestelde tijd wanneer de computer inactief is. De Dell-monitor wordt volledig zwart, in plaats van een screensaver te tonen. Dit betekent niet dat uw Dell-computer is uitgeschakeld. In plaats daarvan kan uw monitor hierdoor in wezen worden uitgeschakeld totdat deze weer nodig is. U kunt wijzigen hoeveel tijd er verstrijkt voordat de Dell monitor in de energiebesparende modus gaat door uw beeldscherminstellingen te wijzigen.

Druk op een willekeurige toets op uw toetsenbord of beweeg uw muis. Met beide acties wordt de energiebesparende modus van de monitor uitgeschakeld. U kunt ook op de aan/uit-knop op uw Dell computertower of laptop drukken.

Druk een tweede keer op een willekeurige toets als de monitor van de spaarstand naar de stand-bymodus gaat. In de standby-modus wordt de screensaver weergegeven.

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in de aanmeldingsprompt in als uw computer een aanmelding vereist. Druk op "Enter" om uw Dell computer te gaan gebruiken.

Wijzig de weergave-instellingen op uw Dell-monitor om te voorkomen dat uw monitor voortijdig in de energiebesparende modus gaat. Klik met de rechtermuisknop ergens op uw bureaublad en kies 'Eigenschappen'. Klik op het tabblad "Screensaver" en druk op "Power". Kies naast 'Monitor uitschakelen' een tijdsegment uit de vervolgkeuzelijst en druk op 'Toepassen'.

Tips

Als u op de aan/uit-knop op uw Dell-monitor drukt, wordt de monitor niet uit de energiebesparende modus gehaald. Hierdoor wordt de monitor volledig uitgeschakeld, maar heeft dit geen invloed op de computer zelf.

Waarschuwingen

Houd de aan/uit-knop niet ingedrukt wanneer u deze gebruikt om de energiebesparende modus uit te schakelen.