Dynamische Word-documenten maken

Een dynamisch Word-document is een document dat een VBA-code (Visual Basic for Application) bevat om geautomatiseerde of complexe taken uit te voeren. Deze taken kunnen variëren van het toevoegen van rijen aan tabellen tot het exporteren van informatie naar andere Office-toepassingen. VBA-modules kunnen worden gebruikt om massale e-maildocumenten te verzenden of zelfs documenten te maken op basis van sjablonen door op een enkele knop te klikken. Om uw Word-documenten dynamisch te maken, moet u begrip en kennis hebben van Microsoft Word, VBA en macro's.

Stap 1

Open of maak een Word-document. U kunt uitgaan van een document dat al is gemaakt, van een sjabloon of een leeg document. Het hangt allemaal af van wat je wilt doen.

Stap 2

Open de VBA-editor. Klik op "Extra > Macro's > Visual Basic Editor" als u Word gebruikt van 2003 of eerder. Voor Word 2007 moet u mogelijk eerst het tabblad "Ontwikkelaar" zichtbaar maken. Klik hiervoor op "Office-knop > Opties voor Word". Klik op het selectievakje naast 'Tabblad voor ontwikkelaars op het lint weergeven' en vervolgens op 'OK'. U zou nu het tabblad "Ontwikkelaar" moeten zien. Klik erop en vervolgens op "Visual Basic" om de VBA-editor te openen.

Stap 3

Maak een nieuwe procedure aan. Dubbelklik op "ThisDocument" in het projectvenster in het rechterdeelvenster. Klik op "Invoegen > Procedure". Typ een naam voor uw nieuwe procedure in het vak "Naam" en kies of het een "Sub", "Functie" of "Eigenschap" procedure is. Kies ook of de procedure "Openbaar" is (kan door het hele document worden gebruikt) of "Privé" (alleen gebruikt binnen de geselecteerde module).

Stap 4

Voeg de code voor de procedure toe. De code is afhankelijk van de taak die u wilt dat Word dynamisch uitvoert. Voltooi het toevoegen van de code en klik op het pictogram "Uitvoeren" op de werkbalk om deze op fouten te testen. Zodra de code zonder fouten terugkeert, slaat u de procedure op en sluit u de VBA-editor.

Voer uw nieuwe procedure uit. Klik op "Extra > Macro > Macro's" om het dialoogvenster Macro's in Word 97 tot 2003 te openen. Voor Word 2007 klikt u op het tabblad "Ontwikkelaar" en vervolgens op "Macro's". Klik op de procedure die u zojuist hebt gemaakt (deze zou in het venster met eventuele andere macro's moeten worden vermeld) en klik op "Uitvoeren".