Een hotspot maken in Microsoft Office Word Image

Microsoft's Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma en heeft naast de functies die worden gebruikt om tekst te bewerken, nog veel meer functies. Een functie is de mogelijkheid om hotspots of hyperlinks naar andere bestanden of webpagina's te maken. Hotspots kunnen worden gemaakt van tekst, afbeeldingen of andere objecten. U kunt de tools in Word gebruiken om een ​​hotspot te maken met een afbeelding in Eord door een paar stappen te volgen.

Stap 1

Start Word en open het document met de afbeelding die u als hotspot wilt gebruiken.

Stap 2

Markeer de afbeelding waarmee u een hotspot wilt maken. Klik op het tabblad "Invoegen" en zoek het gedeelte "Links". Klik op de optie "Hyperlink". Deze actie opent een apart pop-upvenster.

Selecteer de optie "Bestaand bestand of webpagina" in het gedeelte "Link naar". Voer het adres in van de webpagina waarnaar u wilt linken. Klik op het menu "Zoeken in" om een ​​bestaand bestand te zoeken waarnaar u een koppeling wilt maken. Klik op de knop "OK" om het proces van het maken van een hotspot voor de geselecteerde afbeelding te voltooien.