Een aflossingstabel voor obligaties maken in Excel (10 stappen)

Microsoft Excel heeft functies die het maken van een aflossingstabel voor obligaties gemakkelijk maken. De sleutel is om de spreadsheet op een duidelijke, logische manier op te maken en de formules correct te gebruiken.

Bouw een aflossingstabel

Stap 1

Stel de ingangen voor de aflossingstabel in. Voer in cel A1 'Nominale waarde' in. Voer in cel B2 1.000.000 in om een ​​obligatie met een nominale waarde van $ 1.000.000 weer te geven.

Stap 2

Voer in cel A2 'Jaarlijkse rente' in. Voer vervolgens in cel B2 het getal .07 in om een ​​jaarlijkse rentevoet van 7 procent weer te geven.

Stap 3

Voer het woord "Perioden" in cel A3 in en voer vervolgens het getal 10 in cel B3 in om 10 jaar weer te geven.

Stap 4

Voer het woord "Periode" in cel A4 in en voer vervolgens de cijfers 1 tot en met 10 in cellen A5 tot cel A14 in.

Stap 5

Maak de aflossingstabellabels door de woorden "Startsaldo" in cel B4, het woord "Principaal" in cel C4, het woord "Interest" in cel D4 en de woorden "Eindsaldo" in cel E4 in te voeren.

Stap 6

Voer de formule "=B1" in cel B5 in.

Stap 7

Voer de formule "= E5" in cel B6 in en kopieer de cel vervolgens door cel B14.

Stap 8

Voer de formule "=PPMT ($ B $ 2, A5, $ B $ 3, $ B $ 1)" in cel C5 in en kopieer deze vervolgens naar cel C14.

Stap 9

Voer de formule "= IPMT ($ B $ 2, A5, $ B $ 3, $ B $ 1)" in cel D5 in en kopieer deze vervolgens naar cel D14.

Voer de formule "=B5+C5" in cel E5 in en kopieer deze vervolgens door cel E14. De aflossingstabel is compleet en de waarde in cel E14 moet 0 zijn.