Een dvd naar uw computer kopiëren

Dvd's kunnen op computers worden gebrand om back-upgegevens op te slaan, evenals homemovies om naar te kijken en muzieknummers om naar te luisteren. U kunt de inhoud van een dvd naar uw computer kopiëren als de gegevens, video of muziek zoekraken, met behulp van de tools die in het besturingssysteem zijn ingebouwd of via een gratis dvd-kopieerprogramma. De dvd is op geen enkele manier beschadigd door het kopiëren.

Gegevens kopiëren van een dvd

Werp de schijflade van uw computer uit. Plaats de dvd die u wilt kopiëren in de schijflade en sluit deze.

Wacht tot het pictogram van de dvd op het bureaublad van de computer verschijnt. Dubbelklik op het pictogram van de dvd om het venster te openen.

Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad. Selecteer "Nieuwe map" in de lijst met keuzes in het pop-upvenster. Geef de nieuwe map een naam met dezelfde naam als de dvd.

Klik in het dvd-venster op het bureaublad. Selecteer de toetsen "Command" + "A" op een Mac of de toetsen "Ctrl" + "A" op een pc om alle mappen en bestanden in het venster te selecteren.

Houd uw linkermuisknop ingedrukt boven de gemarkeerde bestanden in het dvd-venster en sleep ze naar het pictogram van de map op het bureaublad die dezelfde naam heeft als de dvd. Wacht terwijl een voortgangsvenster de voortgang van het kopiëren van de bestanden van het dvd-venster naar de map aangeeft.

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de dvd wanneer het voortgangsvenster verdwijnt. Selecteer "Uitwerpen" in de lijst met keuzes die in het pop-upmenu worden weergegeven. Werp de schijflade uit, verwijder de dvd en sluit de schijflade.

Een dvd kopiëren naar een videobewerkingsprogramma

Werp de schijflade van uw computer uit. Plaats de dvd in de schijflade en sluit deze.

Dubbelklik op een videobewerkingsprogramma, zoals het iMovie-programma op een Mac of Movie Maker op een pc.

Selecteer "Bestand toevoegen" in het hoofdscherm van het videobewerkingsprogramma.

Selecteer het pictogram van de dvd aan de linkerkant van het venster dat verschijnt en klik op "OK" of klik op het pictogram van de dvd in het pop-upvenster om het venster te sluiten.

Wacht terwijl het videobewerkingsprogramma de inhoud van de dvd kopieert naar de opslagmap van het videobewerkingsprogramma op de harde schijf van de computer.

Geef de kopie van de dvd een naam in de kolom "Naam" in het hoofdscherm van het videobewerkingsprogramma wanneer het kopiëren is voltooid. Sluit het videobewerkingsprogramma af.

Een dubbele dvd maken

Werp de schijflade van de computer uit, plaats de dvd in de schijflade en sluit deze.

Download en installeer een dvd-duplicatieprogramma op het bureaublad van de computer, zoals de gratis proefversie van DVDSanta (zie het gedeelte "Bronnen" voor een link).

Selecteer het dvd-station in het vervolgkeuzemenu "Apparaten" op het hoofdscherm van het dvd-duplicatieprogramma.

Selecteer "Alle" of "Nee" in het vervolgkeuzemenu "Regio".

Klik op het tabblad "Opslaan in". Selecteer "Desktop" op het tabblad "Locaties" in het midden van het venster dat verschijnt. Sluit het venster door op de knop "OK" te klikken.

Klik op de knop "Kopiëren" of "Dupliceren" op het hoofdscherm van het dvd-duplicatieprogramma. Wacht terwijl de voortgangsbalk van links naar rechts beweegt.

Sluit het dvd-duplicatieprogramma af wanneer de voortgangsbalk volledig is gevuld en de dvd als een digitaal bestand naar het bureaublad is gekopieerd. Werp de schijflade uit, verwijder de dvd en sluit de schijflade.

Tips

U kunt dubbelzijdige blanco opneembare dvd's gebruiken die twee keer zoveel bevatten als een standaard blanco opneembare dvd.

Waarschuwingen

Auteursrechtelijk beschermde commerciële dvd's kunnen niet naar een computer worden gekopieerd.