Hoe MPG naar JPG te converteren

U kunt een MPG-videobestand converteren naar een of meer JPG-bestanden en daarbij stilstaande beelden uit de videoclip extraheren. Nadat u de video hebt geconverteerd, kunt u de afbeeldingen gebruiken als normale JPG-bestanden. U kunt de afbeeldingen uploaden of e-mailen, of er zelfs een instellen als bureaubladachtergrond. U kunt MPG-bestanden converteren naar JPG-afbeeldingen met behulp van freeware-programma's zoals Advanced X Video Converter Trial Version, Free Video to JPG Converter of ImageGrab. Ongeacht het programma dat u gebruikt, zijn de basisstappen in het conversieproces vergelijkbaar, waarbij elk MPG-frame wordt opgeslagen als een afzonderlijk JPG-bestand.

Geavanceerde X Video Converter

Stap 1

Download Advanced X Video Converter (zie de link "AOAMedia.com" in de sectie Bron hieronder). Sla het uitvoerbare bestand (.exe) op uw bureaublad op.

Stap 2

Start de programma-interface en klik op de knop "Taak toevoegen" in het hoofdvenster. U ziet een nieuw scherm met de titel "Taakvenster". Klik op 'Video converteren naar afbeeldingen'. Voeg de video toe die u wilt converteren door op "Openen" te klikken en vervolgens naar de map te gaan waar het videobestand zich bevindt.

Stel uitvoervoorkeuren in. Geef op hoeveel afbeeldingen u van elke seconde video wilt extraheren en waar u de JPG-bestanden wilt opslaan. U kunt de looptijd van video's beperken door de schuifbalken te gebruiken om start- en eindtijden op te geven. Het programma haalt alleen afbeeldingen uit het gedefinieerde bereik. Klik op "Nu converteren!"

ImageGrab

Stap 1

Download het uitvoerbare bestand ImageGrab (zie de link in de sectie Resource). Begin het programma te gebruiken door te dubbelklikken op het ImageGrab-pictogram; je hoeft het niet te installeren. Start het programma en klik op het eerste pictogram in de menubalk, dat een geopende map voorstelt. Voeg het videobestand toe dat u wilt converteren door naar de locatie te navigeren.

Stap 2

Bekijk je video in de geïntegreerde mediaspeler. Als het ondersteboven staat, klikt u op het pictogram "Omkeren" (met een pijl) om het te repareren. Sommige videobestanden kunnen ondersteboven worden afgespeeld, afhankelijk van de gebruikte decoder.

Stap 3

Selecteer de uitvoermap. Klik op het pictogram gemarkeerd met een geopende map en een kleine blauwe pijl. Navigeer naar de locatie waar u de JPG-uitvoerbestanden wilt opslaan.

Geef op waar afbeeldingen vandaan moeten worden gehaald. Gebruik de pijltoetsen om het tijdbereik te selecteren waaruit u afbeeldingen wilt pakken. Druk op "F12" om een ​​afbeelding uit de video te extraheren en op te slaan in de uitvoermap. U kunt ook de toets "F5" gebruiken om een ​​afbeelding te pakken zonder deze op te slaan, en "F7" om de laatst gepakte afbeelding op te slaan.

Gratis video naar JPG-converter

Stap 1

Download en installeer Free Video to JPG Converter (zie de link in de sectie Bron). Open het hoofdvenster van het programma en geef een uitvoermap op door op de bladerknop naast de kop "Uitvoermap" te klikken.

Stap 2

Geef op hoeveel afbeeldingen er per seconde of per videoframe moeten worden geëxtraheerd. Klik op het juiste keuzerondje in het hoofdvenster om aan te geven of u per seconde of per frame wilt extraheren. Gebruik de schakelknop om een ​​geschikte waarde toe te voegen voor het aantal seconden of frames.

Knip de tijdlijn bij. Stel de looptijd van de video in met behulp van de horizontale balk onder aan het video-afspeelscherm. Alleen afbeeldingen binnen het bereik worden opgeslagen. Klik op 'Opslaan'.