Een PlayStation-geheugenkaart wissen

Een PlayStation-geheugenkaart, PS1 of PS2, moet worden gebruikt om de voortgang van een speler in een game op te slaan. Zonder dit moet je elke keer dat het spel wordt geladen opnieuw beginnen. De meeste kaarten zijn ook beperkt tot ongeveer acht megabyte aan ruimte. Gelukkig kan de PlayStation-geheugenkaart worden gewist door de bestanden handmatig te verwijderen. Volg deze eenvoudige stappen en je hebt genoeg ruimte voor je game saves.

Plaats je PlayStation-geheugenkaart in de sleuf. Voor originele PlayStation- of PS1-consolegebruikers: zoek de sleuf aan de voorkant van de grijze console, net onder het zwarte "1"- of "2"-label. Zoek op de PlayStation 2- of PS2-console een boven elk van de twee controllerslots.

Schakel de PlayStation-console en tv in. Laad geen game/dvd/cd in de console. Als u een van deze typen media laadt, wordt de toegang tot de geheugenkaart onmogelijk. Wanneer het menu verschijnt, selecteert u "Bladeren" - het wordt blauw gemarkeerd - en drukt u op de "X"-knop.

Ga naar het menu "Geheugenkaart". Op dit scherm zou een afbeelding van de beschikbare geheugenkaart(en) zichtbaar moeten zijn. Druk op de "X"-knop aan de onderkant van het scherm met de richtingsknoppen van de gamecontroller om het menu te openen. Als u per ongeluk de verkeerde geheugenkaart selecteert, drukt u op de "O"-knop om terug te gaan naar het vorige menu.

Bekijk de spelbestanden op je geheugenkaart. Ze worden weergegeven als afbeeldingspictogrammen. Navigeer door een van de bestanden met behulp van de richtingsknoppen op uw controller. Dit toont ook de titel van het spel dat is gemarkeerd.

Selecteer een ongewenst bestand dat moet worden verwijderd. Zorg ervoor dat u het configuratiebestand van het PlayStation-systeem niet verwijdert. Dit is te herkennen aan een pictogram dat lijkt op de PlayStation-console. Wanneer een geschikt bestand is geselecteerd, start u het verwijderingsproces door eerst op "Enter" te drukken met de "X"-knop. U komt dan in een ander menuscherm.

Kies de optie "Verwijderen" en selecteer "Ja" met de "X"-knop om een ​​bestand permanent te verwijderen. Het systeem brengt je dan terug naar de pagina met alle bestaande spelbestanden. Als u uw bestanden wilt verplaatsen om uw geheugenkaart te wissen in plaats van ze volledig te verwijderen, gaat u verder met stap zes. Herhaal anders deze stap om alle andere ongewenste gamebestanden te verwijderen.

Plaats een tweede geheugenkaart in een leeg PlayStation-slot. Selecteer een gamebestand dat je wilt verplaatsen. Gebruik de richtingstoetsen en selecteer 'Kopiëren' in plaats van 'Verwijderen'. Het scherm toont dan de beschikbare geheugenkaarten. Kies de juiste kaart en selecteer "Ja" met de "X"-knop. Nadat het bestand is opgeslagen, brengt het systeem je terug naar de resterende gamebestanden. Herhaal deze stap om eventuele extra bestanden op te slaan.