Een PDF-bestand wijzigen in JPG

Een Portable Document Format-bestand, of PDF, is een bestandsindeling die is gemaakt door Adobe Acrobat en die elk type bestand converteert naar een niet-bewerkbare indeling voor weergave vanaf elke computer. PDF-bestanden kunnen eenvoudig worden geconverteerd naar verschillende bestandsindelingen, inclusief afbeeldingsbestanden zoals de Joint Photographic Experts Group-indeling of JPEG-indeling. JPEG-afbeeldingen zijn gecomprimeerde bestanden voor fotografische afbeeldingen die kunnen worden gebruikt voor websites, e-mails of archiveringsdoeleinden. Adobe Creative Suite, dat Acrobat, Photoshop en Illustrator omvat, kan eenvoudig PDF's converteren naar JPEG's.

Adobe Acrobat

Stap 1

Open het PDF-bestand vanuit Acrobat. Ga naar het menu 'Bestand' en selecteer 'Openen'. Kies het bestand dat u naar een JPEG wilt converteren. Klik op 'Openen'.

Stap 2

Converteer het bestand naar JPEG. Ga naar het menu "Bestand" en selecteer "Exporteren". Kies "Afbeelding" en selecteer "JPEG".

Hernoem het bestand. Het dialoogvenster "Opslaan als" is geopend en de bestandsextensie verandert automatisch in ".jpg". Wijzig indien nodig de naam van het bestand en sla het op in uw bestandsmap. Klik op 'Opslaan'.

Adobe Photoshop

Stap 1

Pak een pagina uit het PDF-document. Open het PDF-bestand in het menu "Bestand". Selecteer een pagina die u wilt converteren als het PDF-bestand een document met meerdere pagina's is. Laat de "Pagina-opties" met rust. Klik op 'Openen'.

Stap 2

Sla de uitgepakte pagina op in een JPEG-bestand. Ga naar het menu "Bestand" en selecteer "Opslaan als". Selecteer het JPEG-formaat onder het vervolgkeuzemenu "Formaat". Klik op 'Opslaan'.

Herhaal stap 1 en 2 om elke pagina van het PDF-document uit te pakken.

Adobe Illustrator

Stap 1

Pak een pagina uit het PDF-document. Open het PDF-bestand in het menu "Bestand". Selecteer een pagina die u wilt converteren als het PDF-bestand een document met meerdere pagina's is. Klik op 'Openen'.

Stap 2

Exporteer de PDF-pagina als een JPEG-bestand. Ga naar het menu "Bestand" en selecteer "Exporteren". Selecteer JPEG-indeling onder het vervolgkeuzemenu "Opslaan als type". Klik op 'Opslaan'.

Stap 3

Comprimeer de JPEG-afbeelding in het dialoogvenster "JPEG-opties". Selecteer de compressiekwaliteit in het vervolgkeuzemenu --- Laag, Gemiddeld, Hoog of Maximaal --- of verplaats de schuifliniaal van "Kleiner bestand" naar "Groter bestand". Experimenteer met de kleurmodus door "RGB", "CMYK" of "Grijstinten" te kiezen. Selecteer de resolutie door 'Scherm', 'Medium', 'Hoog' of 'Aangepast' te kiezen. Selecteer 'OK'.

Open het JPEG-bestand vanuit Photoshop. Open "Photoshop" en selecteer het bestand dat je zojuist hebt omgezet naar een JPEG. Bewerk het JPEG-bestand indien nodig.