Een gescand document als bijlage toevoegen aan een e-mail

Items die je nodig hebt

  • Locatie van het gescande document

  • E-mail

Vanwege de betaalbaarheid van alles-in-één printers en persoonlijke scanners, is het gebruikelijk dat zelfs gematigde computergebruikers documenten scannen. E-mail is een snelle manier om informatie, zoals gescande documenten, door te geven aan vrienden en kennissen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een gescand document aan een e-mail kunt toevoegen.

Kies een geschikte map om in op te slaan wanneer u het originele document scant. Alle scansoftware biedt deze optie. In het voorbeeld wordt het gescande document opgeslagen in de map "vraag (gebruikt)" van de sectie "Mijn documenten".

Een gescand document als bijlage toevoegen aan een e-mail

Start uw e-mailtoepassing.

Een gescand document als bijlage toevoegen aan een e-mail

Klik eenmaal op de link "Mail opstellen".

zal, map, tscannedcument, clickce, link

Klik eenmaal op de link "Een bestand bijvoegen".

Een gescand document als bijlage toevoegen aan een e-mail

Klik eenmaal op het gescande document dat u bij de e-mail wilt voegen en klik eenmaal op de knop "Openen".

Een gescand document als bijlage toevoegen aan een e-mail

Merk op dat het gescande document naast het paperclippictogram wordt weergegeven. Herhaal stap 4 tot en met 5 voor elke bijlage.