Een digitale handtekening toevoegen aan een Mail Merge-document

Een samenvoegbewerking in Microsoft-documenten kan een ingewikkelde onderneming zijn. Gegevens van de ene bron moeten nauwkeurig worden samengevoegd met de andere om letters te vormen of labels te maken voor elke gegevensinvoer. Hoewel ze gebruikers uiteindelijk veel tijd besparen bij hun e-mails, kan het proces lastig zijn en soms loont het om een ​​onzichtbare digitale handtekening aan uw werk toe te voegen. Dit voorkomt dat het wordt bewerkt door iedereen die de sjabloon bekijkt en bepaalt de oorsprong en authenticiteit van het document. Dit proces is van toepassing op zowel Microsoft Word-documenten als Microsoft Excel-werkmappen.

Stap 1

Klik op "Bestand" in het lintmenu. Selecteer het gedeelte "Info".

Stap 2

Klik onder "Machtigingen" op "Document beveiligen" of "Werkmap beveiligen" en klik vervolgens op "Een digitale handtekening toevoegen".

Stap 3

Lees het bericht dat verschijnt en klik op 'OK'.

Stap 4

Plaats uw cursor in het vak naast "Doel voor ondertekening van dit document" en typ uw doel.

Klik op "Ondertekenen".