Oplossing voor "Firefox sluiten: er is al een kopie van Firefox geopend."


"Sluit Firefox - Er is al een kopie van Firefox geopend. Er kan slechts één exemplaar van Firefox tegelijk geopend zijn. "

Mogelijk hebt u dit bericht ontvangen als Firefox onlangs is gecrasht of u het proces hebt gedood. De reden dat deze fout optreedt, is waarschijnlijk omdat er een vergrendelingsbestand is in uw Firefox-profiel.

De eenvoudigste oplossing om dit "Close Firefox" -foutbericht op te lossen, is om het vergrendelingsbestand uit uw profiel te verwijderen. Zie dit als volgt:

* Open de Terminal, u moet naar uw FireFox-profieldirectory gaan:
cd ~/Library/Application\ Support/Firefox/Profiles/
Nu zal er een willekeurig gegenereerde naam in hier zijn gekoppeld met een .default extensie, zoals aioruajc.default of groeakc.default, als je eenmaal in de Firefox Profielen-map bent, kun je uitzoeken wat de willekeurig gegenereerde naam is door te typen:
ls
typ vervolgens de opdracht cd met de willekeurige .default mapnaam is:
cd alaklrac.default
Eenmaal in de directory .default Profiles, kunt u het vergrendelingsbestand verwijderen:
rm -rf .parentlock

U zou nu Firefox opnieuw kunnen starten zonder het foutbericht.

Opmerking : een alternatieve methode om naar de juiste map met Firefox-profielen te gaan, is het volgende commando te typen:
cd ~/Library/Application\ Support/Firefox/Profiles/*.default
De * is een jokerteken en zal invoeren in welke map eindigt met .default, dit werkt alleen als u echter een enkel Firefox-profiel gebruikt. U kunt dan het .parentlock-bestand verwijderen en Firefox opnieuw starten zoals gebruikelijk.