Verander & stel de standaard crontab-editor in

De meeste hardcore commandoregelgebruikers en unix geeks houden van vi, maar ik heb liever nano. Als je je standaard crontab-editor wilt wijzigen in nano, kun je dit als volgt doen:

Voor een eenmalige bewerking start u de terminal en typt u:

EDITOR=nano crontab -e

Als u Nano als algemene editor in het algemeen wilt instellen, gebruikt u deze opdracht:

export EDITOR=nano

Als u nu crontab gaat bewerken, is nano de standaardeditor dan vi. Je kunt dit testen door te typen:

crontab -e

Verder kijkend dan Mac OS X zou dit ook in Linux moeten werken.