Verander iTunes 9.0.1 Maximaliseer het knopgedrag

iTunes 9.0 verwijderde de mogelijkheid om op de groene 'minimaliseren / maximaliseren'-knop te klikken om in iTunes Mini Player-modus te gaan, je moest Option ingedrukt houden om de Mini Player te krijgen. iTunes 9.0.1 Update loste dit probleem op (alsof het een fout was, maar ik kan me voorstellen dat deze is teruggeplaatst vanwege verwarring bij gebruikers en klachten), maar als je toevallig de manier waarop de groene widgetknop van iTunes 9.0 zich gedroeg, leuk vond, dan kun je krijg dat eigenzinnige gedrag voor maximaliseren (en optieklik voor Mini Player) terug met de volgende Terminal-opdracht:

defaults write com.apple.iTunes zoom-to-window -bool YES

om het terug te zetten naar het standaardgedrag in iTunes 9.0.1 gebruik:

defaults write com.apple.iTunes zoom-to-window -bool NO

[via Twitter: Siracusa]