Wat is Msimg32.dll?

MSimg32.dll is een bibliotheek die door Windows wordt gebruikt om transparante afbeeldingen en verlopen te tekenen. Het werd geïntroduceerd met Windows NT 5 en afgeschreven met de release van Windows XP. Veel programma's gebruiken nog steeds MSimg32.dll en een ontbrekende of corrupte kopie zal ervoor zorgen dat ze vastlopen. Het vervangen van MSimg32.dll is eenvoudig als u de Windows-schijven hebt die bij uw computer zijn geleverd.

Geschiedenis

MSimg32.dll is een onderdeel van de Microsoft Graphical Device Interface (GDI). GDI is de tool die Windows gebruikt voor het tekenen van lijnen, kaders, tekst en andere basiselementen van de gebruikersinterface. GDI werd geïntroduceerd in Windows 95 en werd in de loop van de tijd uitgebreid. MSimg32.dll bevat niet de kernfunctionaliteit, maar wel drie van de extensies.

GDI werd afgeschreven met de release van Windows XP, maar het wordt nog steeds gedistribueerd met nieuwere besturingssystemen, waaronder Windows 7. Hierdoor kunnen problemen met MSimg32.dll nog steeds problemen veroorzaken op nieuwere systemen.

Functies

MSimg32.dll bevat drie API-functies:

AlphaBlend wordt gebruikt om een ​​bitmap weer te geven die een alfalaag bevat. Hierdoor kunnen transparante en semi-transparante afbeeldingen worden weergegeven.

GradientFill kan rechthoeken en driehoeken vullen met een kleurverloop. Het ondersteunt eenvoudige horizontale en verticale gradiënten en kan ook gradiënten weergeven die worden gedefinieerd door een reeks driehoeken.

TransparentBlt wordt gebruikt om snel een transparante bitmap van het ene gebied naar het andere te kopiëren. Een bug in Windows 98 zorgde ervoor dat er geheugen lekte, maar dit is in latere releases verholpen.

Ontbrekend bestand MSimg32.dll

Hoewel MSimg32.dll niet door Microsoft wordt aanbevolen voor gebruik in nieuwe software, is dit voor veel programma's nog steeds vereist. Als het ontbreekt, krijgt u mogelijk een foutmelding zoals \"Deze toepassing kan niet worden gestart omdat MSimg32.dll niet is gevonden. Het opnieuw installeren van de toepassing kan dit probleem oplossen.\"

Als uw kopie ontbreekt, is deze waarschijnlijk verloren gegaan door een probleem met uw bestandssysteem. Een van de meest voorkomende manieren om een ​​bestandssysteem te beschadigen, is door de computer uit te zetten zonder deze op de juiste manier af te sluiten.

Een ontbrekend MSimg32.dll-bestand repareren zonder opnieuw te installeren

Gebruik geen DLL-herstelprogramma's of DLL-bestanden die van internet zijn gedownload. U kunt per ongeluk een virus installeren omdat u de bron van uw download niet kunt vertrouwen.

De eenvoudigste oplossing om eerst te proberen, is door een systeemherstel uit te voeren. Hiermee worden alle recente wijzigingen in systeem-DLL-bestanden hersteld.

Als een systeemherstel de fout niet oplost, kan MSimg32.dll worden hersteld vanaf uw Windows-installatieschijf. Plaats de schijf en zoek naar MSimg32.dll met behulp van de zoekfunctie. Als je het vindt, plaats je een kopie in C:\Windows\system32. Dit zou de fout moeten oplossen.

Veel nieuwe computers worden niet geleverd met standaard Windows-schijven, maar hebben wel herstelschijven. Afhankelijk van de fabrikant kunt u MSimg32.dll mogelijk op een herstelschijf vinden. Als u het vindt, zou het kopiëren naar de map system32 de fout moeten oplossen.

Een ontbrekend MSimg32.dll-bestand repareren door opnieuw te installeren

Als systeemherstel het probleem niet oplost en u herstelschijven hebt die geen MSimg32.dll bevatten, moet u de schijven gebruiken om uw systeem te herstellen.

Met herstelschijven wordt uw computer teruggezet in de staat waarin deze zich bevond toen deze de fabriek verliet. U moet een back-up maken van alle bestanden die u wilt behouden.

Volg de instructies die bij uw computer zijn geleverd om het herstel uit te voeren. Als u de instructies niet kunt vinden, kunt u zoeken op de website van de fabrikant.