Wat is een TTY-poort?

In de loop der jaren is de betekenis van de term "TTY-poort" geëvolueerd van het beschrijven van een fysieke verbinding op een computer naar het beschrijven van een virtuele verbinding. Onderweg heeft de term altijd verwezen naar de communicatie tussen een computer en een externe gebruiker.

Geschiedenis

De eerste computers waren grote, dure machines in kamers met airconditioning op enige afstand van de mensen die ze gebruikten. De verbindingen met de externe gebruikers vanaf een computer werden verzorgd door teletypewriters en de term TTY evolueerde oorspronkelijk als een soort acroniem om naar deze apparaten te verwijzen.

Ontwikkeling

TTY-apparaten waren oorspronkelijk via seriële poorten verbonden met de hoofdcomputer, en als de externe gebruiker zich in een ander gebouw of andere stad bevond, zou dit worden bereikt met behulp van een computermodem. Oorspronkelijk waren teletypewriters elektromechanisch van aard en drukten ze karakters op rollen papier. Naarmate de technologie zich ontwikkelde, begonnen slimmere elektronische apparaten met CRT-schermen de originele apparaten te vervangen, maar de term TTY bleef hangen en werd ook gebruikt om deze meer geavanceerde computerterminals te beschrijven.

Hedendaagse apparaten

Vanaf 2010 hebben gebruikers elk hun eigen desktopcomputer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot andere computers in een netwerk. De term TTY wordt nog steeds gebruikt om deze relatie te beschrijven. Aangezien echte speciale eindapparaten niet langer worden gebruikt, wordt de term "pseudo TTY" nu gebruikt om een ​​"virtuele" verbinding over een netwerk van de ene computer naar de andere te beschrijven, waarbij de ene als host en de andere als terminal fungeert. Het bijgewerkte acroniem PTTY wordt nu vaak gebruikt in plaats van TTY.