Verticaal markeren met de Modified Selection Tool

Markeren, knippen en plakken is een onderdeel van vrijwel elke dagelijkse routine van computergebruikers. We selecteren de gewenste tekst door horizontaal over het scherm te slepen en te markeren wat we willen kopiëren of bewerken. Maar stel dat u verticaal wilt markeren in een kolom met tekst in plaats van een volledige regel te kiezen. Gemakkelijk gedaan dankzij een eenvoudige aanslag, en gewoon een andere goed doordachte en weinig bekende functie in Mac OS X.


Om verticale markering toe te staan:

  • Houd de 'option'-toets ingedrukt terwijl u een tekstselectie maakt
  • Je cursor verandert in een kruis
  • Nu kunt u verticaal selecteren in plaats van alleen horizontaal, zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding

Dit werkt in de meeste cacao-apps en is bijzonder nuttig voor ontwikkelaars, programmeurs, scripters of iedereen die te maken heeft met repetitieve tekstregels die moeten worden gewijzigd. In de bovenstaande schermafbeelding hebben we een herhalingspad geselecteerd dat in één keer kan worden verwijderd of gewijzigd.

U kunt op deze manier meerdere dingen selecteren door de opdracht- en optietoets ingedrukt te houden nadat u al wat tekst hebt geselecteerd.